Česky CZEnglish EN

Řídicí výbor ITI schválil další projekty pro rozvoj Brněnské metropolitní oblasti

23. květen 2018

Deváté jednání Řídicího výboru (dále jen ŘV ITI), které se uskutečnilo 23. května, bylo zaměřeno na projekty z oblasti životního prostředí, vzdělávání, sociální oblasti a dopravy. Celkově tak byly posuzovány projektové záměry požadující prostřednictvím nástroje ITI přibližně 2,7 mld. Kč. Na této částce mají největší podíl dopravní projekty zaměřené na infrastrukturu tramvajových a trolejbusových tratí, které neuspěly při první žádosti o dotaci.

„Na dnešním Řídicím výboru jsme se kromě schválení projektů za téměř 3 mld. Kč shodli se starosty okolních obcí, že chceme v metropolitní spolupráci pokračovat i po roce 2020,“ komentoval jednání primátor Petr Vokřál.

Seznam výzev nositel a konkrétních projektů schválených na ŘV ITI:

Výzva 30: Materiálové a energetické využité odpadů

• Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů

Výzva 31: Dopravní telematika a informační systémy III

• Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa

Výzva 32: Podpora cyklodopravy III

• Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka

Výzva 33: Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě II

• Odhlučnění tramvajové trati Cejl–Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice
• Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
• Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála–Líšeň, Holzova
• Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky

Výzva 34: Sociální začleňování a boj s chudobou IV

• Hospic sv. Alžběty – zkvalitnění sociálních služeb
• Podpora zaměstnávání metodou Individual placement and support
• Podpora osob se zdravotním postižením v Brněnské metropolitní oblasti
• Terénní odlehčovací služba
• Víme jak na to – rozvíjení funkčních kompetencí rodičů a neformálních pečovatelů dětí s PAS

Výzva 36: Podpora úspory energie v SZT III

• Rekonstrukce SCZT pára x HV – ulice Rašínova, Běhounská, oblast ulice Rašínova
• Rekonstrukce SCZT pára x HV – vystrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG7–TG3
• Rekonstrukce SCZT pára x HV – vystrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG3-Š6A a Š24

Výzva 37: Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) III

• Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

Na jednání rovněž zazněly informace o průběžném naplňování integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, chystané komunikační strategii a kampani pro podzim 2018, rozvoji metropolitní spolupráce po roce 2020 a o připravované Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, která se metropolitní spoluprací intenzivně zabývá.

Na konci jednání ŘV ITI studenti dvou finálových studentských týmů představili hlavní výstupy svých soutěžních prací v rámci pilotního ročníku studentské metropolitní soutěže. Jednalo se o tyto soutěžní nápady: Klikotoče – průvodce centrem města Brna, a Tree Office. V průběhu června proběhne vyhlášení vítězného týmu, který bude finančně odměněn.  

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.05.2018 17:10
  • Datum poslední aktualizace: 23.05.2018 17:10
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design