Česky CZEnglish EN

Řídicí výbor ITI schválil další projekty přínosné pro Brněnskou metropolitní oblast

24. říjen 2017

Minulý týden se konalo již 6. zasedání řídicího výboru ITI, který se vyjadřoval k projektům usilujícím o dotace pro Brněnskou metropolitní oblast. Vyjádření o souladu s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti získalo sedm projektových záměrů, které jsou zaměřeny na oblast školství, životního prostředí a na sociální začleňování. Žadatelé v celkovém součtu žádají prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic přibližně 162 mil. Kč.

„Po prázdninách se opět sešel Řídicí výbor ITI, aby projednal další chystané projekty v Brněnské metropolitní oblasti. Projektů postupně přibývá a přidělená finanční alokace pro naši metropolitní oblast ubývá. Nejen pro Brněnskou metropolitní oblast, ale pro celou ČR bude důležitý konec roku 2018, kdy Evropská unie bude hodnotit příslušné operační programy. Pro nás to znamená nepolevovat a nadále se držet nastaveného tempa,“ zdůraznil primátor města Brna Petr Vokřál.

Seznam výzev a konkrétních projektů projednaných na řídicím výboru ITI:

Výzva č. 13 – Úspory energie SZT, OPPIK

• Tramvaj Plotní – soubor staveb etapa 2–4
• Přestavba parního SCZT na horkovodní v oblasti Mendlovo nám. I. etapa a Běhounská
• Přestavba parního SCZT na horkovodní v oblasti ulice Úvoz

Výzva č. 17 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III, IROP

• MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy

Výzva č. 18 – Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ), IROP

• Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno
• Škola progresivních průmyslových technologií

Výzva č. 19 – Sociální začleňování a boj s chudobou III, OPZ

• Služby následné péče v Anabell

Realizace těchto projektových záměrů se projeví v naplňování daného opatření Strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Konkrétně se jedná o opatření

• B.5: Snížení imisní zátěže území, kdy dojde k výměně parovodních sítí za horkovodní sítě ve vybraných částech města Brna. Dále se jedná o opatření

• C.4: Budování kapacity a kvality zařízení pro celoživotní učení – projekty jsou kromě navyšování kapacit v mateřské škole zaměřeny na zkvalitnění výuky na středních školách – konkrétně jde o vybudování technologického centra a o vybudování odborných IT učeben.

• D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb, kde se nositel projektového záměru zaměřuje na cílovou skupinu s poruchami příjmu potravy.

Další řídicí ITI proběhne v prosinci a řešit se na něm budou projektové záměry z oblasti dopravy, sociálního bydlení či komunitních center. Více informací k chystaným výzvám, a nejen k nim naleznete na stránkách www.brno.cz/ITI.  

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.10.2017 14:55
  • Datum poslední aktualizace: 24.10.2017 14:55
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design