Česky CZEnglish EN

Rezidentní parkování: otázky a odpovědi

8. leden 2018

Rada města Brna na svém zasedání 22. prosince 2017 projednala řadu dokumentů týkajících se systému rezidentního parkování ve městě Brně.

Tyto dokumenty si můžete stáhnout na webu města Brna na adrese www.brno.cz/rezidentniparkovani .

Otázky a odpovědi

Proč se v Brně rezidentní parkování zavádí?
Brno obsluhuje velké spádové území. Počet dojíždějících za prací je cca 70 tis. Počet dojíždějících studentů je cca 45 tis. Počet dojíždějících za službami je cca 35 tis.
Třetina využívá pro dojíždění automobil. V současnosti je ve městě cca 138 tis. legální parkovacích stání. Minimálně 100 tis. parkovacích stání chybí.
Budování stále nových parkovacích míst v souvislé zástavbě není možné. Zavedením rezidentního parkování tak chce město Brno dopravu regulovat. Systém rezidentního parkování nijak neomezuje pohyb vozidel po městě Brně, pouze reguluje parkovací návyky obyvatel a zvýhodňuje řidiče se vztahem k dané oblasti (např. rezidenty k místu trvalého pohybu, abonenty k místu podnikání).

Bude se týkat celého města?
Plošné zavedení placení za parkování se nechystá ve všech ulicích. Klíčové pro fungování rezidentního parkování je nastavení tzv. režimů, které specifikují, kdo a v jakou dobu může daná parkovací stání využívat. O jednotlivých režimech rozhodují městské části podle potřeby regulace dopravy v dané ulici. Finální schválení bude na Radě města Brna.
Předpokládá se, že na většině dotčených ulic v Brně bude parkování regulováno pouze ve večerních a nočních hodinách, kdy je nutné zajistit parkování rezidentům. Neuvažuje se o placeném parkování pro návštěvníky v celé oblasti placeného stání, jelikož tato regulace na většině ulic není nutná.

Kterých lokalit se tedy bude nyní týkat?
Nový systém bude zaveden v historickém jádru Brna a nejvíce přetížených lokalitách v centru města. Rozhodující slovo v zavádění rezidentního parkování v dalších oblastech budou mít radnice městských částí.

Koho se bude rezidentní parkování týkat?
Rezidentní parkování se bude týkat všech obyvatel a návštěvníků Brna, kteří využívají motorové vozidlo. Zvýhodní přitom obyvatele Brna. Základem rezidentního parkování jsou tři režimy, které stanoví zákon.
Rezidentní – fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti. Pro získání oprávnění na parkování v režimu Rezident je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k vozidlu (jsem majitel, auto je služební a mám právo s ním disponovat i pro jízdy domů atd.) a uhradit poplatek. Rezidentní karta platí ve vaší oblasti, kde bydlíte, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“.
Abonentní – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu (abonentní oprávnění) je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti, dále právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v oblasti sídla nebo provozovny, ale také v okolních oblastech. V dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“.
Návštěvnický – každý, kdo nemá v dané oblasti a okolních oblastech právo parkovat na rezidentní nebo abonentní oprávnění.

Kolik se bude v plánovaném systému za parkování platit?
Rada města Brna zatím projednala a schválila systém, jakým bude rezidentní parkování fungovat. Na základě tohoto dokumentu nyní budou probíhat jednání s městskými částmi mimo jiné právě o ceně parkování. Na základě podnětů z městských částí bude následně ceník stanoven.

Jak budu prokazovat, že právo mám někde zaparkovat?
Parkovací oprávnění nebude žádná kartička. Bude mít formu záznamu registrační značky v databázi. U parkovacích oprávnění vydávaných jako dlouhodobých s návazností na registrační značku (např. rezidentní, abonentní) je registrační značka zavedena do databáze při pořízení parkovacích oprávnění. U jednotlivých krátkodobých parkovacích oprávnění (např. návštěvnických) je nutné při každém parkování zahájit parkovací relaci (jednotlivé, časově omezené placené parkování vozidla) pomocí jednoho z platebních kanálů.

Kde budu moci jako rezident zaparkovat bezplatně?
Oprávnění parkovat bezplatně jako rezident budu mít v oblasti, kde bydlím, a poté ve všech sousedních oblastech kolem té „mé“.
Bezplatně zaparkovat také bude možné všude tam, kde nebude stanoven režim rezidentního parkování.

Co budu dělat, když budu potřebovat, aby u mě zaparkoval třeba řemeslník nebo návštěva?
Systém pamatuje i na tyto situace. K rezidentnímu oprávnění bude příslušet určitý počet hodin, které budete moci takovým návštěvám poskytnout. Nejvhodnější nastavení této záležitosti budeme nyní projednávat spolu s ceníkem.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.01.2018 15:48
  • Datum poslední aktualizace: 11.01.2018 15:48
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design