Česky CZEnglish EN

Rekonstrukce Údolní začne až v roce 2018

28. listopad 2017

Rekonstrukce ulice Údolní v úseku od křižovatky s Úvozem po odbočku na Kraví horu a s tím spojená rekonstrukce Klácelovy ulice a zbývajícího úseku Lerchovy bude zahájena až v roce 2018. Původně avizovaný termín zahájení v listopadu 2017 musel být posunut kvůli nutnosti prodloužení prvního kola výběrového řízení. U odevzdaných žádostí o účast musel zadavatel, tedy město Brno, požádat o upřesnění a doplňování nejasností v dokladech uchazečů.

„Vyhodnocení předložených žádostí o účast v užším řízení projednáme na některém z prosincových zasedání Rady města Brna. Uchazeči, kteří splní kvalifikační předpoklady, budou následně vyzváni k předložení nabídky ve lhůtě stanovené zákonem,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast investic Richard Mrázek.

S ohledem na nutnost dodržení zákonných lhůt při podání nabídek, jejich vyhodnocení a následující úkony potřebné pro řádné ukončení zadávacího řízení se nyní předpokládá termín zahájení prací na začátku roku 2018.

Stavební práce na ulici Údolní by dle návrhu harmonogramu měly probíhat v délce 12 měsíců. Jedním z hodnoticích kritérií nabídek je zkrácení lhůty plnění v ulici Údolní, kde se předpokládá po dobu výstavby výluka tramvajové dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou dopravou. Harmonogram výluk a dopravních omezení bude tedy možné upřesnit až poté, co bude vybrán zhotovitel.

Zuzana Šrámková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285 
e-mail:
sramkova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.11.2017 14:37
  • Datum poslední aktualizace: 28.11.2017 14:37
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design