Česky CZEnglish EN

Rekonstrukce třetího bytového domu na ulici Francouzská 68 v problémové obytné zóně byla dokončena

18. dubna 2012

V pořadí již třetí bytový dům byl rekonstruován v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM). Jako první byl v listopadu 2011 zkolaudován bytový dům Spolková 3 s celkovým počtem 21 bytových jednotek, druhým byl v únoru 2012 bytový dům Francouzská 44 s celkovým počtem 12 bytů.

 „V problémové zóně, která zahrnuje ulice Bratislavská, Cejl, Francouzská, Körnerova, Přadlácká, Stará, Hvězdová, Spolková a Soudní, je celkem 155 bytových domů, 57 z nich je ve vlastnictví statutárního města Brna. Jsem rád, že se pomalu daří tvář této lokality měnit k lepšímu,“ uvedl náměstek primátora města Brna Oliver Pospíšil.

Bytový dům na ulici Francouzská 68 byl postaven jako pavlačový kolem roku 1917. V objektu bylo původně 18 bytů (využíváno bylo pouze 8) a 1 nebytový prostor byl využíván pro provoz restaurace. Byty byly nekomfortní, bez koupelen, s WC na chodbě, některé byly zcela neobyvatelné. Při rekonstrukci byla dispozice bytů upravena tak, aby každý z nich měl své hygienické zázemí. Tři bytové jednotky byly sloučeny a v nově budované půdní vestavbě vznikly 3 byty nové. Dva sociální byty v přízemí jsou bezbariérové.

V rámci rekonstrukce s celkovými náklady ve výši 24 577 767 Kč bylo provedeno vybudování půdní vestavby, zesílení základů a podřezání zdiva, zesílení stropů, nový krov a střešní krytina, výměna oken a dveří, zateplení fasád, rozvody elektrické energie, kanalizace, vody a vytápění, oprava schodiště a také úprava zpevněných ploch. Rekonstrukce byla realizována od 25. 7. 2011 do 30. 3. 2012.  

Pro média: slavnostní otevření, 19. dubna 2012 v 11 hodin, ulice Francouzská 68, Brno. 

V závěru roku 2008 byla zveřejněna možnost získání dotací z fondů Evropské unie na zlepšení stavu problémových obytných lokalit. Město Brno proto zahájilo přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně (IPRM), jehož existence je podmínkou čerpání dotačních finančních prostředků EU. Březnové jednání ZMB v roce 2009 zmíněný integrovaný plán schválilo, následně pak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo poskytnutí dotací na jeho realizaci. Plán obsahuje souhrn dílčích projektů a aktivit, které povedou ke zlepšení celkového vzhledu lokality a napomohou při řešení palčivých problémů daného území.

Jednotlivé projekty jsou v dané lokalitě zaměřeny na regeneraci bytového fondu, revitalizaci veřejných prostranství a také na sociální oblast. Celkové výdaje integrovaného plánu jsou odhadnuty na 450 milionů Kč, z toho způsobilé (dotované) výdaje jsou odhadovány ve výši cca 331 milionů Kč. Vlastní dotace by měla být poskytnuta ve výši cca 166 milionů Kč. Časově je IPRM rozvržen do 5 let, realizace projektů je plánována v letech 2010 až 2014.

V roce 2010–2011 byly v IPRM provedeny v rámci regenerace bytového fondu opravy celkem 16 bytových domů – výměny oken, zateplení domů, obnova fasád, opravy a doplnění zámečnických a klempířských prvků. Nosnými projekty regenerace bytového fondu v rámci tohoto IPRM jsou celkové regenerace 11 vybraných obecních bytových domů. Na domech jsou a budou kromě jejich celkové obnovy provedeny nástavby nebo vestavby nových bytů do půdního prostoru a město tak získá dalších cca 65 nových bytů. Z důvodu sledované udržitelnosti projektu jsou v regenerovaných bytových domech zřizovány domovnické byty a je zde výrazně zpřísněn dohled nad dodržováním pořádku.

PhDr. Soňa Haluzová
Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 010
fax: 542 172 124
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.04.2012 14:56
  • Datum poslední aktualizace: 18.04.2012 14:56
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design