Česky CZEnglish EN

Regulační plán jasně určí možnou výstavbu v lokalitě u líšeňského Kostelíčku

23. září 2020

Okolí líšeňského Kostelíčku bude mít jasná pravidla pro budoucí stavební činnost. Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu, aby pro tuto lokalitu schválilo vydání regulačního plánu a také aby souhlasilo s rozhodnutím o námitkách občanů.

„Lokalita Kostelíček je krajinářsky velmi cenná a platný územní plán zde počítá s možností výstavby rodinných domů. Aby nedošlo k poškození krajinného rázu a živelně se zde nestavělo, začalo město zpracovávat v roce 2016 regulační plán a lokalita byla zároveň chráněna stavební uzávěrou. Návrh regulačního plánu byl projednán s dotčenými orgány, upraven a následně zveřejněn a projednán s veřejností. Na dnešním zasedání jsme doporučili, aby zastupitelé schválili jeho vydání, a to formou opatření obecné povahy,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Cílem regulačního plánu je navrhnout vhodný typ zástavby a ponechat dostatečný prostor pro veřejná prostranství a zeleň. „V dané oblasti bude možné stavět pouze nízkopodlažní rodinné domy, které budou napojené na novou komunikaci. Část z nich bude zachytávat dešťovou vodu na svých zahradách. Zároveň dojde k vysazení nového stromořadí, vzniknou zde chodníky, hřiště a přibude mobiliář. Kanalizace bude napojena na novou retenční nádrž, která bude regulovat odtok dešťových vod. Důležitou součástí regulačního plánu je požadavek na etapizaci výstavby,“ upřesnil Filip Chvátal.

Jedinečný ráz lokality Kostelíček vytváří kaple Panny Marie Pomocnice, poutní místo a národní kulturní památka, a okolní příroda – louky a lesy blízkého Mariánského údolí. Původní stavba pocházela z roku 1634, obnovena byla v roce 1914. Lokalita Kostelíček je z jihu vymezena ulicí Kniesovou a přilehlými zahrádkami, ze západu ulicí Kostelíček a ulicí Šimáčkovou, ze severu ulicí Obeckou a z východu ulicí Podlesnou.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.09.2020 13:25
  • Datum poslední aktualizace: 23.09.2020 13:25
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design