Česky CZEnglish EN

Ředitelé Národního divadla, Městského divadla, Filharmonie Brno a Domu umění města Brna vstupují do dalšího funkčního období

26. červen 2018

Rada města Brna dnes vzala na vědomí zhodnocení funkčních období ředitelů hned několika brněnských kulturních institucí. Hodnoticí zprávy se týkaly ředitelky Filharmonie Brno Marie Kučerové, ředitele Městského divadla Brno Stanislava Moši, ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera a ředitelky Domu umění města Brna Terezie Petiškové. Radní zároveň u všech potvrdili setrvání ve funkci.

„Práce ředitelů příspěvkových organizací se obvykle hodnotí po pěti letech. Výjimku v tomto výčtu představuje Martin Glaser, z jehož vlastního popudu jsme hodnocení provedli už po čtyřech letech, a to kvůli nasmlouvání nového uměleckého managementu a přípravě umělecké sezóny 2019/2020. Všichni tři ředitelé významných brněnských kulturních stánků si ve své funkci stojí dobře. Daří se jim do hlediště přivádět nové diváky, kterým zároveň nabízí kvalitní umělecký program,“ shrnul náměstek pro kulturu Matěj Hollan.

MgA. Martin Glaser byl do funkce ředitele Národního divadla Brno jmenován na základě výsledků výběrového řízení. Na tuto pozici nastoupil na podzim 2013, tedy v době, kdy divadlo procházelo dlouhým obdobím nestability. Martin Glaser přivedl do NdB nové umělecké šéfy (Mário Radačovský se ujal baletu, Martin Františák činohry a Jiří Heřman opery), zrušil samostatné umělecké vedení Divadla Reduta a znovu zařadil jeho produkci pod soubor Mahenovy činohry. Radikální změnu představovalo zavedení tzv. blokového hraní (v opeře a baletu), které výrazně zvyšuje kvalitu repríz, ale klade mnohem vyšší nároky na propagaci a prodej. To vedlo k transformaci marketingu Ndb, k výrazné změně obchodní strategie a cenotvorby. Výsledkem všech těchto kroků jsou vyšší návštěvnost i tržby za celé hodnocené období (ze sledovaných let skončil ztrátou jen rok 2017, což jde na vrub rekonstrukci Janáčkova divadla). O produkci NdB je zájem na festivalech v ČR i v zahraničí, divadlo aktivně pořádá festival Divadelní svět a Janáček Brno. Umělci Národního divadla i sám Martin Glaser během tohoto období obdrželi za svou činnost řadu ocenění.

„Vedení Národního divadla Brno obstálo také v náročném úkolu zachovat rozsah svých kulturních služeb i přesto, že muselo kvůli rekonstrukci opustit Janáčkovo divadlo. Našlo náhradní prostory na výstavišti nebo v lužáneckém šapitó, zefektivnilo provoz v ostatních budovách tak, aby se v nich mohlo odehrát více baletních a operních představení, ale muselo se vyrovnat i s technickými záležitostmi jako kde zkoušet nebo kde skladovat věci,“ připomněl Matěj Hollan.

MgA. Stanislav Moša stojí v čele Městského divadla Brno (tehdy ještě divadla Bratří Mrštíků) od roku 1992. Pod jeho vedením se MdB vyprofilovalo na úspěšnou scénu, která klade důraz na uvádění nových inscenací. Důležitou součástí novinek jsou hry psané přímo pro MdB. O představení je mezi veřejností velký zájem, mnohá z nich jsou vyprodaná dlouho dopředu. Svými zájezdy do zahraničí divadlo skvěle reprezentuje brněnské divadelní umění tím, že je schopno připravit mimořádně náročné inscenace a odehrát je na vysoké profesionální úrovni. Hospodaření MdB skončilo ve sledovaném období každý rok s kladným hospodářským výsledkem. Soběstačnost MdB je výrazně vyšší, než je u repertoárových divadel zřizovaných místními samosprávami zvykem.

Stanislav Moša zároveň zastává funkci předsedy výboru Asociace profesionálních divadel ČR. Zastupuje asociaci při jednání s orgány státní správy, spolupracuje s partnerskými organizacemi v zahraničí apod.

PhDr. Marie Kučerová zvítězila v roce 2013 ve výběrovém řízení a stala se ředitelkou Filharmonie Brno. Během jejího dosavadního působení se Filharmonie Brno posunula do pozice lídra na poli orchestrálního umění. Promyšlenou a objevnou dramaturgii koncertních sezon i festivalů oceňuje odborná i mediální veřejnost, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

„Marie Kučerová se nebála zapojit do programu více děl z 20. a 21. století a proměnit komunikaci s publikem, využít k ní sociální sítě. Výsledkem je příchod nových posluchačů a výrazné omlazení publika, které o produkci Filharmonie jeví nebývalý zájem. Navzdory nekomfortní situaci s neexistencí vhodných sálů je v současnosti téměř celá sezóna vyprodaná. V souvislosti s připravovanou výstavbou Janáčkova kulturního centra a s následným přesunem orchestru do nové budovy navíc považuji za vhodné zachovat ve vedení organizace kontinuitu,“ doplnil Matěj Hollan.

Dům umění města Brna vede od roku 2013 Mgr. Terezie Petišková. Během uplynulých pěti let se jí podařilo realizovat několik koncepčních změn. Pro veřejnost nejviditelnější je zpřístupnění výstav šest dní v týdnu. Dále vznikl projekt Artists in Residence, který umožnil od září 2016 do dubna 2018 tvůrčí pobyt v Brně devíti rezidentům z ČR i zahraničí, nebo projekt Ateliér úspěšného absolventa, jehož cílem je podpořit absolventy výtvarných škol a motivovat je k setrvání v Brně. Pokračuje také úspěšný Brněnský architektonický manuál, který vstoupil do druhé výzkumné etapy a orientuje se na druhou polovinu 20. století (1945–1989). Uskutečnily se významné výstavy, např. fotografa K. O. Hrubého nebo výtvarníka Dalibora Chatrného. Každý druhý rok se pořádá festival Brno Art Open, nejvýznamnější akce svého druhu v ČR, během níž se v ulicích Brna prezentuje současná vizuální kultura s bezprostředním vztahem k historii a charakteru místa.

„Terezii Petiškové se podařilo uskutečnit velkolepé výstavy umělcům žijícím v Brně a tím je pomohla etablovat na české i zahraniční scéně. Díky rezidenčnímu programu podporuje vytváření sítě kontaktů se zahraničními umělci a institucemi. Z hlediska nabídky jsou služby Domu umění na vysoké úrovni, v dalších letech je třeba zaměřit se na větší zviditelnění v rámci kulturních organizací působících v Brně, na zvyšování návštěvnosti a na růst ekonomické soběstačnosti,“ předestřel Matěj Hollan.

Dne 23. 10. 2018 se otevře v Domě umění studijní a prezentační video archiv Woodyho Vašulky, tzv. Vašulka Kitchen Brno. Zahájení proběhne ve spolupráci se ZKM (Centrum pro umění a media) v Karlsruhe v Německu, kde W. Vašulka dlouho působil. Součástí otevření Vašulka Kitchen v Brně bude videoprojekce světově významného video artisty Michaela Bieleckého.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.06.2018 15:11
  • Datum poslední aktualizace: 26.06.2018 15:11
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design