Česky CZEnglish EN

Radní vybrali zhotovitele projektové dokumentace pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace na Mendlově náměstí

28. dubna 2021

Rada města Brna dnes vybrala dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace na Mendlově náměstí. Uvedené práce zajistí společnost Aquatis. Město za ně zaplatí podle předpokladů 915 tisíc korun bez DPH.

„V tomto případě nejde ještě o celkovou plánovanou proměnu podoby Mendlova náměstí, ale o první krok vedoucí k budoucí dopravní i architektonické změně náměstí. Nicméně kvůli zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zásobování pitnou vodou je zde nutné už nyní provést rekonstrukci stávajících vodovodních a kanalizačních řadů. Část prací bude realizována bezvýkopovou technologií, u části bude nutné práce provádět v otevřeném výkopu. Kanalizace zde pochází z roku 1893 a část pak z roku 1966. Původní vodovody jsou pod náměstím umístěny již z let 1899 a 1936, novější pak z roků 1962 a 1967. Výměnu si tedy potrubí zaslouží. Nyní jsme vybrali dodavatele projektové dokumentace, což je důležitý krok k realizaci rekonstrukce,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projektová dokumentace, která bude sloužit jak pro získání stavebního povolení, tak pro následný výběr zhotovitele celé stavby, vyjde město na 915 tisíc korun bez DPH. S touto nabídkovou cenou byla jako nejvýhodnější vybrána komisí společnost Aquatis. Celkové náklady za rekonstrukci by se podle odhadů měly vyšplhat na 43,9 milionu korun bez DPH. Na zpracování dokumentace má dodavatel dva měsíce od podpisu smlouvy.

Práce na rekonstrukci kanalizace budou koordinovány s dalšími stavbami a plánovanými úpravami na Mendlově náměstí. Některé povrchy tak budou po dokončení výkopových prací upraveny jen provizorně a jejich finální dokončení je v plánu ve chvíli, kdy skončí veškeré stavební činnosti v lokalitě. Podle očekávání by k zahájení realizace rekonstrukce mělo dojít ještě v letošním roce.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.04.2021 11:30
  • Datum poslední aktualizace: 28.04.2021 11:30
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design