Česky CZEnglish EN

Radní vybrali projektanta pro úpravy Mendlova náměstí. Ty nezablokují budoucí komplexní proměnu lokality

16. září 2020

Připravované stavební úpravy na Mendlově náměstí míří do další fáze. Na základě studie, kterou vypracovala Kancelář architekta města Brna, vybrali radní společnosti, jež připraví projektovou dokumentaci a potřebné průzkumy.

„Mendlovo náměstí je jedním z dopravních uzlů ve městě, který využívají tisíce lidí. K tomu, aby byl tento prostor funkční a reprezentativní, jsme si nechali vypracovat studii možných změn. Následně jsme tuto otázku komunikovali s městskou částí Brno-střed a městskými společnostmi tak, abychom sladili požadavky zainteresovaných stran. Chystané opravy však nezablokují budoucí komplexní proměnu lokality,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na dnešním jednání se radní zabývali výběrem společnosti, která za 7 měsíců vypracuje projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby a pro samotné provedení stavby. „Tato dokumentace bude sloužit pro zajištění stavebního povolení a výběr zhotovitele. Veřejnou zakázku vyhrála společnost PK OSSENDORF s cenou 1,9 milionu korun. Cílem projektantů bude vypracovat dokumentaci dle studie KAM. Na náměstí díky tomu přibude prostor pro pěší, umožníme tu bezbariérový pohyb a dojde ke kultivaci prodejního místa. Důležitá bude výsadba nových stromů a realizace opatření pro lepší hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy zamýšlí město dokončit do dvou let, tak aby se znovuotevření náměstí krylo s 200. výročím narození Gregora Johanna Mendela, které připadá na 20. července 2022. Na tuto událost bude upozorňovat socha, jejíž podobu určí výtvarná soutěž,“ podotkl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Samotná projekční činnost bude probíhat za úzké součinnosti s pracovní skupinou složenou ze všech zainteresovaných subjektů,“ podotkl radní pro oblast investic David Grund a dodal: „Další důležitou dokumentaci zpracuje společnost Stráský, Hustý a partneři. Ta bude předcházet vlastní projekční činnosti. Vybraná firma se bude zabývat průzkumy a rozbory, jež jsou pro budoucí plánování prací nezbytné. Díky tomu vznikne diagnostika vozovky, odborníci prověří stav dřevin v lokalitě, vytvoří komplexní rozbor půdních poměrů, provedou hydrogeologický průzkum se zaměřením na vsakování vody a prověří v lokalitě polohy inženýrských sítí. Práce provede daná společnost za 850 tisíc korun bez DPH a výsledky předá do 60 dnů od podpisu smlouvy.“

Předběžné náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 42 milionů korun. Částka zahrnuje předláždění povrchů, sadové úpravy i nový mobiliář a prodejní stánky. Práce budou koordinovány s přeložkou parovodu, kterou zde Teplárny Brno plánují provést v létě 2021.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.09.2020 15:57
  • Datum poslední aktualizace: 16.09.2020 15:57
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design