Česky CZEnglish EN

Radní souhlasí se zpracováním standardu smíšené výuky na základních školách

24. března 2021

Brněnští radní souhlasí s vytvořením standardu smíšené výuky na základních školách, který bude sloužit v nezbytných případech, jako je dlouhodobá nemoc žáka nebo aktuálně při omezení přímé výuky z epidemických důvodů.

Navržený materiál smíšené výuky vznikl na základě společné iniciativy ředitelů brněnských základních škol Bosonožské nám. 44, Sirotkova 36, Antonínská 3 a Gajdošova 3, kde od února do dubna letošního roku probíhá i pilotní ověřování v praxi. „Hlavní ambicí projektu je vytvořit a nastavit uživatelsky jednoduché prostředí pro učitele a příjemné školní prostředí pro žáky ve třídě i doma,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík a pokračoval. „Základem je dostatečně kvalitní internetové připojení. Pro individuální připojení jedné třídy je minimem připojení 3 Mbps/3 Mbps, jednotná komunikační platforma pro distanční či smíšenou výuku, například MS Teams/Google Meet, CISCO Webex, ZOOM, a také zavedený školní informační systém, jako jsou Bakaláři, ŠkolaOnline, Edupage a jiné. V neposlední řadě musí škola pracovat i se školním vzdělávacím systémem, který podporuje vytváření digitálních učebních materiálů a aktivit, sdílení dokumentů a úkolů se žáky a v neposlední řadě i testování znalostí v digitálním prostředí.“

Hodnota mobilního řešení pro jednu třídu, v níž je započítána interaktivní tabule, kamera, mikrofon soundbaru, velká obrazovka a notebook pro učitele, je rámcově vyčíslena na 135 000 korun včetně DPH. „Rádi bychom tento standard smíšené výuky prosadili v rámci podmínek výzvy Integrovaného regionálního operačního programu pro ZŠ v období 2021–2027. Budeme ale hledat i další zdroje financování, ať už se jedná o nákup pomůcek v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo v rámci fondu obnovy či účelových dotací na podporu distančního vzdělávání s Ministerstvem místního rozvoje,“ doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.03.2021 10:42
  • Datum poslední aktualizace: 24.03.2021 10:42
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design