Česky CZEnglish EN

Radní schválili zařazení projektů z participativního rozpočtu do plánu investic

13. leden 2021

V loňském roce byl úspěšně ukončen 4. ročník projektu participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasovalo v něm téměř 21 tisíc občanů, kteří vybrali 11 vítězných projektů. Radní dnes některé tyto projekty zařadili do investičního plánu pro rok 2021.

Projekty participativního rozpočtu jsou navrženy přímo obyvateli města Brna. Neprošly tedy standardním investičním procesem a nemají schválený investiční záměr. Každý projekt, který byl zařazen do hlasování, prošel odborným posouzením proveditelnosti.

Procesu posuzování proveditelnosti se účastnily dotčené odbory magistrátu města Brna a také místně příslušná městská část. Odborné posouzení především znamená ověřit, zda neexistují zjevné překážky bránící realizaci projektu, zda je rozpočet projektu stanoven realisticky a zda má město kompetence projekt realizovat.

Součástí návrhu každého projektu jsou nejen náklady na jeho realizaci (běžné či kapitálové), ale také provozní náklady na období tříleté udržitelnosti. Do rozpočtu roku 2021 jsou tedy zařazovány výdaje na realizaci projektů vč. období tříleté udržitelnosti.

„Většina projektů bude realizována z úrovně města Brna, a to Kanceláří participace Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB. Projekt ‚Park pro Majdalenky‘ bude realizovat městská část Brno-sever. Na radě jsme proto dnes schválili transfer potřebných financí pro tuto městskou část, která sama zvelebí centrální pás zeleně na Majdalenkách a provede v něm parkové úpravy. Přesun peněz musí schválit ještě zastupitelé,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Do závazného plánu kapitálových výdajů na příští rok tak byly zahrnuty následující investice:
•    Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým s celkovými náklady 2 250 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Klubovny pro děti v Tuřanech s celkovými náklady 3 000 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Sportovně-relaxační lesní zóna s celkovými náklady 1 890 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole s celkovými náklady 2 700 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Park pro Majdalenky s celkovými náklady 1 100 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Medlánky v pohybu s celkovými náklady 3 000 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště s celkovými náklady 1 500 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Řečkovický HRáj s celkovými náklady 1 000 000 Kč a dobou realizace 2021.

Další z vítězných projektů 4. ročníku participativního rozpočtu najdete na webu Dáme na vás.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.01.2021 13:12
  • Datum poslední aktualizace: 13.01.2021 13:12
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design