Česky CZEnglish EN

Radní schválili plán opatření na zlepšení klimatu

26. září 2017

Prohlubující se extrémy počasí začínají i ve městech mírného klimatického pásu střední Evropy vyvolávat situace, které ohrožují zdraví citlivějších skupin obyvatel, snižují obyvatelnost center měst, produktivitu práce nebo způsobují nečekané kalamity a škody. Jedná se zejména o letní vedra, za kterých jsou zpevněné tmavé povrchy měst jako střechy a ulice rozpalovány na teploty až kolem 70°C, bleskové srážky s úhrny 50–100 mm/hod, které místně způsobují velké škody a jejich výskyt a četnost jsou velmi těžko předvídatelné, nebo celkové vysychání půdy a prostředí.

Čím se ve městě nachází vyšší procento nepropustných tmavých povrchů, tím je vůči těmto jevům méně odolné. Tyto povrchy neumožňují zasakování ani akumulaci prudkých srážek, naopak urychlují odtok a za slunečných dnů způsobují přehřívání. To je zjevné například z termosnímků, které v Brně ukazují jako nejproblematičtější nejen samotné centrum města, ale i plochu výstaviště nebo nákupní centra s rozsáhlými parkovišti.

Město Brno prostřednictvím Odboru životního prostředí vytvořilo konkrétní plán adaptačních opatření. Řídilo se přitom doporučeními studie „Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno“, již pro magistrát vypracovala Nadace Partnerství. Ta vyjmenovává základní adaptační opatření a hodnotí jejich účinnost, proveditelnost a náklady. Zpracovatelé studie se inspirovali mimo jiné úspěšnými adaptačními projekty například z Vídně.

V roce 2018 Brno zrealizuje několik pilotních projektů, k nimž využije budovy a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna. Naplánovaná opatření by měla ulevit zejména centru města a frekventovaným křižovatkám a komunikacím a udělat z nich příjemnější místo zejména v horkých letních týdnech. Opatření přispějí také ke snížení prašnosti a znečištění ovzduší, se kterým město dlouhodobě bojuje. Problematická místa budou ozeleněna, zatravněna či zastíněna, přičemž se využije i v Brně dosud neobvyklých prvků, jako jsou zelené sloupy či „mechový strom“.

„Změny klimatu pociťujeme i v Brně. Především letní vedra a sucho by nás měly vést k lepšímu hospodaření s vodou. Proto připravujeme na příští rok sadu pilotních opatření, která omezí důsledky vedra, zpříjemní klima v ulicích a pomohou vyčistit vzduch,“ komentoval rozhodnutí radních Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

Zelený tramvajový pás na ulici Nové Sady, úsek mezi křižovatkou Hybešova – Nové Sady a Poříčí. Zde budou stávající betonové panely nahrazeny travnatými pásy. Ozeleněné kolejiště má vliv na klima: transpirací vody ochlazuje okolní vzduch, snižuje prašnost, podloží je chráněno před přímým osluněním, zelené plochy se ve srovnání s asfaltem méně zahřívají a v noci se rychleji ochlazují. Kromě toho se devět desetin srážek, které na ozeleněné kolejiště dopadnou, zachytí v půdě. Každý čtvereční metr ozeleněného kolejiště tak teoreticky může ochladit 44 tisíc krychlových metrů vzduchu o 10°C.

Zelené zdi podél ulice Veletržní – pás o délce 130 m se osadí popínavými rostlinami s kovovou chráničkou. Zelená zeď dokáže snížit prašnost a hluk u frekventované komunikace, zastiňuje zeď a zvyšuje výpar, čímž zlepšuje mikroklima.

Mobilní zeleň na ulici Kounicova – úsek asi 30 m na západní terase budovy Magistrátu bude opatřen mobilními dřevěnými truhlíky s konstrukcí pro popínavé rostliny a osázen trvalkami. Tím vznikne zastíněná plocha, jež zadrží vodu, pomůže zlepšit mikroklima, sníží zahřívání budovy a zlepší podmínky pro biodiverzitu.

Zelená fasáda na ulici Dornych – bytový dům, který vlastní Městská policie Brno a který se nachází v oblasti, kde je minimum zeleně a velký dopravní ruch. Budova se nechá porůst souvislou vrstvou samopnoucích rostlin. Účinek takového opatření spočívá jak ve výparu, tak i v zastínění země a fasády, čímž nedochází k tak velkému ohřevu sluncem přes den a výdeji tepla v noci. Sníží se také prašnost a hlučnost.

Zastíněné posezení s vegetací na Dominikánském náměstí, kde se v současnosti nachází parkoviště bez zeleně a bez stínu. Sem bude instalován takzvaný parklet, dřevěné, ze tří stran ohraničené pódium s posezením a integrovanou zelení, které poskytne stín a díky zeleni pomůže zlepšit mikroklima.

Zastínění zastávek veřejné dopravy na Hlavním nádraží – frekventovaná zastávka naproti železničnímu viaduktu bude opatřena automatickou markýzou s napojením na čidlo slunečního svitu. Ta poskytne cestujícím stín, zlepší mikroklima a zamezí zahřívání sálavých zpevněných povrchů.

Vegetační prvky v ulicích Březinova, Luční, Úvoz – zde budou vysazeny solitérní keře i keřové skupiny. Na ulici Úvoz, kde je možnost vysazování zeleně omezená, budou sloupy DPmB podél komunikace osázeny popínavými rostlinami. Rostliny v ulicích snižují prašnost a hluk a zlepšují mikroklimatické poměry, zadržují vodu a zpomalují její odtok.

Zajímavý městský prvek vznikne na Malinovského náměstí – Kobližné: jedná se o mechový městský strom, panel vysoký 4 m, široký 3 m a hluboký 2 m. Zachycuje dešťovou vodu, již čerpá do půdy, zabudované solární panely dodávají elektřinu senzorům, které měří vlhkost, teplotu a efektivitu filtrace vzduchu. Podle výrobce takovýto panel vyčistí stejný objem vzduchu jako 270 stromů. 

Studie Nadace Partnerství je dostupná na stránkách Odboru životního prostředí:  https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/dokumenty/ZmirnovaniKlimZmen_NadacePartnrstvi.pdf (13.8 MB, Adobe Acrobat dokument).

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.09.2017 15:20
  • Datum poslední aktualizace: 26.09.2017 15:20
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design