Česky CZEnglish EN

Radní schválili Informační strategii města Brna na další čtyři roky

2. prosinec 2020

Brno už ví, jak bude v roce 2024 vypadat jeho městská informatika. Radní dnes totiž schválili Informační strategii města Brna pro období let 2020–2024. Tento dokument musí ještě projít zastupitelstvem.

Informační strategie města Brna byla zpracována pro období let 2020–2024 jako strategický dokument, který navrhuje postup k dosažení cílového stavu informatiky města Brna do konce roku 2024.

Informační strategie mimo jiné vychází ze schválené Strategie Brno 2050, z níž rozpracovává do větších podrobností strategickou hodnotu s názvem "Efektivní elektronická správa a otevřená data". Konkrétně tak naplňuje definované cíle dané hodnoty, které spočívají zejména v elektronizaci veřejné správy a její dostupnosti pro všechny občany města, ve vyšší bezpečnosti systémů nebo v rozsáhlém zveřejňování a využívání tzv. otevřených dat.

„Informační strategie města bude pro následující čtyři roky základním dokumentem, podle kterého se město bude rozvíjet v oblasti digitalizace, kybernetické bezpečnosti i technického zázemí. Zejména poslední měsíce ukázaly, jak zásadní význam pro fungování úřadů digitalizace má a že může přinášet významnou úsporu času i finančních prostředků jak občanům, tak úředníkům. Strategie si pro následující roky vytyčila skutečně ambiciózní cíle, jejichž realizace město Brno posune na úroveň moderní metropole 21. století,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Souhrn strategických cílů:
•    ICT (information and communications technology) přínosy
o    Elektronizace služeb veřejné správy (elektronická radnice)
o    Vytvoření moderní, společné a bezpečné ICT města
o    Otevření městských dat veřejnosti
•    ICT zákazníci
o    Poskytovat elektronické služby přes internetovou přepážku v uživatelsky intuitivní a jednotné podobě
o    Podporovat využívání cloudových služeb městskými firmami
o    Rozšířit využívání aplikací v městském cloudu podle závazných standardů
o    Posilovat důvěru ve sdílení dat a propagovat otevřená data a jejich využití
•    Procesy
o    Podpořit technologiemi workflow pro elektronicky poskytovatelné služby
o    Zavést bezpečnostní standardy pro elektronicky poskytovatelné služby
o    Vytvořit katalog ICT služeb s definovanými parametry pro příjemce v cloudu
o    Architektonicky řídit ICT města a vytvořit městské ICT standardy
o    Poskytovat z informačních systémů data klasifikovaná jako veřejná
•    ICT potenciál a zdroje
o    Vytvořit platformu pro moderní portál města
o    Zavést eIDAS (el. identita a důvěryhodné el. dokumenty)
o    Zavést pokročilé bezpečnostní technologie a zvýšit úroveň bezpečnosti na všech vrstvách
o    Vytvořit sdílený městský cloud postavený na odolné infrastruktuře vč. datových úložišť
o    Posílit datovou integraci přes integrační platformu

Na tuto strukturu je přímo navázáno 11 strategických projektů, pomocí kterých budou cíle naplněny. Projekty jsou rozpracovány do časové osy po letech a podrobně rozebrány ve vazbě na strategické cíle, měřítka cílů a plánované hodnoty.

Stanovením strategických cílů jsou nastaveny dlouhodobé priority směrem ke chtěnému, plánovanému stavu. Strategické řízení však nebude účinné, pokud nedojde k neustálému zlepšování strategie na základě vnějších a vnitřních podnětů. Toho je třeba dosáhnout aktualizací podle reálného stavu vývoje ICT a požadavků na splnění jednotlivých cílů jak z oblasti legislativy, platné pro orgány veřejné moci, tak z vyhodnocení stávajícího stavu informačních systémů města.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.12.2020 14:32
  • Datum poslední aktualizace: 02.12.2020 14:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design