Česky CZEnglish EN

Radní rozhodli, kdo dobuduje kanalizaci v Brně. Podpis smlouvy se zhotovitelem se blíží

28. srpen 2019

Zhotovitele stavebních prací pro kanalizační část projektu „Dostavba kanalizace v Brně II“ vybrali dnes na svém jednání brněnští radní. Zadávací řízení původně mělo končit v lednu, nakonec se prodloužilo do června. Komise vybírala ze svou nabídek. Kritériem přitom nebyla jen cena, ale i zkušenost dodavatele s výstavbou vodovodů a kanalizací, s realizací pozemních komunikací nebo délka uzavírek významných ulic. Nejlépe z porovnávaných nabídek vyšla společnost s názvem „Kanalizace Brno II“, kterou tvoří OHL ŽS, Hochtief CZ a Firesta – Fišer.

Cílem projektu dostavby kanalizace je dobudování této důležité sítě v pěti městských částech. „Komise hodnotila nabídky zejména s ohledem na předloženou cenu a předpokládaný čas realizace,“ přiblížil radní pro investice David Grund. Společnost „Kanalizace Brno II“ nabídla celkovou cenu 1,09 miliardy korun. Město nyní s vybraným dodavatelem uzavře smlouvu na dobudování kanalizace v městských částech Brno-jih, Bosonohy, Líšeň, Maloměřice a Obřany a Tuřany.

„Projekt výrazně zlepší kvalitu života asi 3 000 obyvatel z pěti městských částí. Ti nebudou nuceni například vyvážet septik nebo budovat jímky. Tímto projektem rozvíjíme Brno a udržujeme v něm vysoký komfort pro jeho obyvatele. Proto budujeme základní infrastrukturu, která odpovídá standardům života v 21. století. Dostavba kanalizace napomůže i zlepšení kvality vody ve vodních tocích,“ doplnil David Grund. Pro obyvatele pěti městských částí představuje tento projekt příslib fungující kanalizační sítě. Už v minulosti představitelé města intenzivně komunikovali s agenturou Evropské komise JASPERS a pro tuto stavbu je počítáno se spolufinancováním z Operačního programu Životní prostředí. „Budeme také pečlivě sledovat dopravní řešení, aby stavby co nejméně ovlivnily průjezdnost a dopravní obslužnost v dotčených oblastech,“ ujistil radní Grund.

„Dostavba kanalizace v Brně II“ je jedním ze strategických projektů města Brna. Vzešel z nutnosti zvýšit kapacitu systému odvádění odpadních a dešťových vod, ke které vede zejména nárůst počtu obyvatel města. Celkové náklady projektu, včetně dobudování dvou retenčních nádrží přesahují 3,7 miliardy korun.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.08.2019 14:38
  • Datum poslední aktualizace: 28.08.2019 14:38
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design