Česky CZEnglish EN

Radní projednali návrhy na poskytnutí dotací v oblasti kultury

27. ledna 2021

Brněnští radní dnes na své schůzi projednali materiál, který se zabývá návrhy dotací z rozpočtu města v oblasti kultury pro letošní rok a také dvouleté období 2021–2022. Tyto návrhy budou předloženy na únorovém zasedání zastupitelstva, které rozhodne o výsledcích dotačního řízení.

„O podporu bylo možné žádat v devíti vypsaných dotačních programech, které se zaměřují na audiovizi, divadla, performance a cirkusy, hudbu, celoroční činnost hudebních klubů, kulturně vzdělávací a zájmové činnosti, literaturu, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, tanec, výtvarné umění, fotografii, design a architekturu,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Zájemci mohli žádat o dotace v jednoletém programu na rok 2021 nebo ve dvouletém na roky 2021–2022. Odbor kultury Magistrátu města Brna obdržel celkem 327 žádostí, z toho 299 o jednoleté a 28 o dvouleté dotace.  

„Celkem se na programovou podporu kultury, kterou nezřizuje město, v letošním roce rozdělí 36 milionů korun. Původně bylo sice plánováno skoro 40 milionů, ale s ohledem na nutné škrty v rozpočtu v souvislosti s covid-19 bylo nutno přistoupit ke krácení i zde,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

Žadatelé najdou výsledky po konání zasedání Zastupitelstva města Brna na portálu https://apl.brno.cz/dotace/. Zároveň jim bude bez prodlení zasláno písemné sdělení o neschválení dotace, příjemci dotace budou naopak vyzváni k podpisu smlouvy.

Smlouvy však budou uzavřeny pouze s těmi subjekty, které mají v pořádku dořešeno vyúčtování dotací z předchozího roku a zároveň plní zákonné povinnosti. U právnických osob je tím myšlena zejména povinnost uveřejnění účetních závěrek či přehledu o majetku a závazcích dle účetnictví subjektu v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve sbírce listin ve veřejném rejstříku.

Příjemci dotací musí poskytnout potřebnou součinnost k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do 30. června kalendářního roku, ve kterém jim byla dotace schválena. V opačném případě bude Zastupitelstvu města Brna předložen návrh na zrušení schválené dotace.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.01.2021 13:36
  • Datum poslední aktualizace: 27.01.2021 13:36
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design