Česky CZEnglish EN

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2021

18. listopad 2020

Rada města Brna na dnešním jednání projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

·         vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města Brna a městských částí) na rok 2021: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2020

návrh rozpočtu 2021

rozdíl

%

ZDROJE

17 905,1

16 546,4

-1 358,7

-7,6

Příjmy

15 132,2

14 708,7

- 423,5

-2,8

Financování

  2 772,9

  1 837,7

- 935,2

-33,7

VÝDAJE

17 905,1

16 546,4

-1 358,7

-7,6

·         schválit návrh rozpočtu města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2021: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2020

návrh rozpočtu 2021

rozdíl

%

ZDROJE

16 010,5

15 275,8

- 734,7

-4,6

Příjmy

14 075,0

13 767,8

- 307,2

-2,2

- daňové

11 804,0

  9 599,8

-2 204,2

-18,7

- nedaňové

    685,1

     830,7

+ 145,6

+21,2

- kapitálové

    590,0

  1 710,7

+1 120,7

+190,0

- transfery

    995,9

  1 626,6

+ 630,7

+63,3

Financování

  1 935,5

  1 508,0

- 427,5

-22,1

 

 

 

 

 

VÝDAJE

16 010,5

15 275,8

- 734,7

-4,6

Běžné (provozní)

11 303,6

10 515,3

- 788,3

-7,0

Kapitálové

  4 706,9

  4 760,5

+ 53,6

+1,1


Návrh rozpočtu reaguje na současnou ekonomickou situaci, která je zásadně ovlivněna pandemií nemoci covid-19. Budoucí vývoj klíčových příjmů města Brna, daňových výnosů, je tak zatížen značnou nejistotou. V návrhu rozpočtu je zahrnut i negativní dopad očekávané změny daňové legislativy ve výši 1 miliardy Kč, a to z důvodu zrušení superhrubé mzdy od 1. ledna 2021,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Navržené daňové výnosy roku 2021 v objemu 9,0 miliardy Kč jsou oproti letošnímu schválenému rozpočtu nižší o 2,2 miliardy Kč, tj. téměř o 20 %.

Navrhujeme pokrýt tento pokles prodejem majetku, například stavebních pozemků za 850 milionů Kč, a prodejem akcií Technologického parku Brno. U něj odhadujeme cenu na 1,2 miliardy Kč. Více nám však řekne aktualizace posudku ceny Technologického parku, kterou si necháváme zpracovat. Úsporami běžných výdajů získáme 300 milionů Kč a snížením transferů městským částem 83 milionů Kč. Zapojením cizích zdrojů z úvěru, a to na financování investičních akcí, navýšíme rozpočet o 1,4 miliardy Kč,“ přiblížila Andrea Pazderová, předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna.

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (31,2 %). K nejvýznamnějším akcím patří:

- v odvětví dopravy Tramvaj Plotní, Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, VMO Žabovřeská I a VMO Tomkovo nám./Rokytova,

- v odvětví sportu a tělovýchovy Multifunkční sportovní a kulturní centrum (příprava projektu), Atletická hala kampus, 25m bazén na stadionu za Lužánkami, Sportovní areál Anthropos a Wellness na Kraví hoře,

- v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum.

Pokračuje realizace významného projektu Dostavba kanalizace v Brně II. (767 milionů Kč), na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 570 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby je na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou vyčleněno 464,5 milionů Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách

Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města www.brno.cz , a to v termínu od 20. 11. do 8. 12. 2020.

S ohledem na stávající epidemiologická opatření se v letošním roce neuskuteční veřejná prezentace návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na Odbor rozpočtu a financování MMB do 4. 12. 2020), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se uskuteční 8. 12. 2020.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

 

 

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.11.2020 15:49
  • Datum poslední aktualizace: 18.11.2020 15:49
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design