Česky CZEnglish EN

Radní podpořili přípravy úprav vnitrobloku Bayerova–Botanická a veřejného prostranství na Poříčí

21. října 2020

Radní se na svém středečním zasedání zabývali úpravami dvou veřejných prostranství, která se nacházejí v centrální městské části Brno-střed. Ta požádala magistrát o souhlas se zpracováním investičních záměrů, a to na revitalizaci vnitrobloku Bayerova–Botanická a veřejného prostranství u Pedagogické fakulty MU na Poříčí.

„Jako s prvním jsme souhlasili se zpracováním záměru na úpravu trojúhelníkového veřejného prostranství na Poříčí. Cílem je proměnit tento prostor tak, aby sloužil pro krátkodobý odpočinek kolemjdoucích, například z blízkých fakult vysokých škol, nebo cyklistů, kteří jezdí na blízké stezce podél Svratky. Kvůli husté síti inženýrských sítí dojde ke zpevnění některých ploch, část prostranství bude zastíněna, osadí se zde nový mobiliář a zároveň dojde k úpravám terénu umožňujícím lepší hospodaření s vodou. V místech, kde to podmínky dovolí, bude vysázena zeleň,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Druhým bodem, kterým se Rada města Brna zabývala, byla revitalizace vnitrobloku mezi ulicemi Bayerova, Botanická, Dřevařská a Kotlářská. Jedná se o hojně navštěvované veřejně přístupné prostranství. „Stejně jako u prostoru na Poříčí chceme vnitroblok kultivovat a více přiblížit lidem. Vzniknou zde nové cesty, které budou v nočních hodinách osvětleny. Důležitou roli bude hrát výsadba nových dřevin a doplnění zeleně o trvalkové záhony a kvetoucí keře. Stávající mobiliář bude nahrazen novým a upraveno bude i dětské hřiště. V prostoru pro seniory budou instalovány stroje na cvičení,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Po zpracování investičních záměrů budou známy předběžné náklady. U každého projektu se počítá s několika miliony korun.

Vizualizace prostoru na Poříčí. Autor návrhu: Ing. Klára Zahradníčková

Návrh revitalizace vnitrobloku Bayerova–Botanická. Vizualizace: Ing. Alžběta Kalábová

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.10.2020 15:14
  • Datum poslední aktualizace: 21.10.2020 15:14
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design