Česky CZEnglish EN

Radní jmenovali členy kulturních hodnoticích komisí, schválili i nové dotační programy v oblasti kultury

24. červen 2020

Komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury jsou kompletní. Jejich členy dnes jmenovali radní. Zároveň schválili dotační programy v oblasti kultury, víceleté se v návaznosti na situaci kolem koronaviru zkrátily ze čtyřletých na dvouleté. Tato lhůta pomůže pružněji reagovat na situaci a potřeby kulturní scény.

Hodnotitelů žádostí o dotace v oblasti kultury bude stejně jako v loňském roce pět, tři externí členové jednotlivých hodnoticích komisí jsou jmenováni náměstkem primátorky města Brna Tomášem Koláčným na základě hlasování veřejnosti, doporučení akademického prostředí a Odboru kultury Magistrátu města Brna, dva členové jsou jmenováni z řad Komise kulturní RMB.

Ti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů od veřejnosti, jsou uvedeni na platformě Brno iD. Celkové složení hodnoticích komisí bude zveřejněno v nejbližší možné době na stránkách Odboru kultury Magistrátu města Brna a webovém dotačním portálu https://dotace.brno.cz/hodnotitele/.

Dále Rada města Brna schválila dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 (jednoleté) a 2021–2022 (dvouleté). Podávání žádostí o dotace na rok 2021 a roky 2021–2022 bude probíhat od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020. Veškeré informace ohledně vyhlášených dotačních programů a podávání žádostí o dotace naleznete na stránkách Odboru kultury MMB a webových portálech dotace.brno.cz dotace-kultura.brno.cz . Odbor kultury MMB bude v průběhu srpna a září realizovat pro žadatele řadu školení na podávání žádostí o dotace a zároveň prezentovat změny oproti předchozím rokům.

„Velkým úspěchem – zejména s ohledem na krizovou situaci spjatou s pandemií onemocnění covid-19 – je udržení stávajících financí určených pro dotace v oblasti kultury, a to 40 milionů Kč. Za největší změnu považuji zkrácení čtyřletých dotací na dvouleté, které, jak pevně věřím, přinese příjemcům dotací výhodu. Dosavadní čtyřleté dotace nebyly stabilizací kulturní scény a jistotou financování, jak by se mohlo zdát. Dotace se po dvou letech přehodnocovaly, a tak žadatel neměl jistotu, zda jeho projekt či činnost budou shledány jako dostatečně kvalitní dle avizovaných cílů, a nedojde ke zrušení dalších splátek dotace. Zároveň byl systém neflexibilní. V případě navýšení financí do dotačního systému stávající čtyřleté smlouvy nebylo možné s ohledem na již přerozdělené maximální hranice financí v rámci jednotlivých oblastí kultury navyšovat, také by v případě krácení rozpočtu města Brna mohlo dojít naopak k nevyplacení dalších splátek. Zavedení dvouletých dotací tak pružněji reaguje na současnou situaci a potřeby nezřizované kulturní scény. Naším záměrem je nicméně na dotačním systému dále pracovat a rozvíjet ho, a tak ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Brna připravujeme nový model poskytování dotací s překlenovacím obdobím, který bude kulturní obci představen k připomínkování,“ sdělil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

V rámci dotačních programů došlo i ke změnám některých podmínek, které žadatele určitě potěší. Příkladem je navýšení hranice financí určených na dvouleté dotace, navýšení hranice pro čerpání personálních nákladů a spojů nebo možnost využití dotace i na věcné ceny v soutěžích, jako jsou kytice, diplomy, medaile či drobné upomínkové předměty, pokud cena jednoho kusu nepřesáhne 500 Kč.

„Dále došlo k upřesnění kritérií, na jejichž základě jsou žádosti o poskytnutí dotace posuzovány, a jejich větší návaznosti na Strategii kulturních a kreativních odvětví města Brna. V neposlední řadě jsme se rozhodli z okruhu způsobilých žadatelů vyjmout státní příspěvkové organizace, které byly s ostatními subjekty neporovnatelné. Neznamená to, že město Brno nebude nadále jejich činnost podporovat, ale budeme s těmito organizacemi v oblasti kultury jednat o jiné formě podpory,“ dodal na závěr Marek Fišer.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2020 12:49
  • Datum poslední aktualizace: 24.06.2020 12:49
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design