Česky CZEnglish EN

Radní hodnotili plnění plánu zlepšování brněnského ovzduší

14. březen 2018

Kvalita brněnského ovzduší se v posledním desetiletí pomalu zlepšuje, přesto jsou období, kdy by mohlo být lépe. K čistějšímu vzduchu může v Brně napomoci například snížení znečištění z vytápění budov či prachu a dalších emisí z dopravy.

Město Brno proto schválilo v červnu roku 2016 Akční plán zlepšování kvality ovzduší obsahující 16 opatření, která by měla pomoci snížit znečištění ve vzduchu pod zákonem stanovený limit a tím přispět ke zlepšení kvality života a zdraví obyvatel města.

„Zlepšit ovzduší není snadný úkol, město však vytrvale pokračuje v realizaci řady opatření, která přispívají ke snižování znečištění a tím i ochraně zdraví Brňanů,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Vyhodnocení, jak byl tento plán v minulém roce plněn, obdržela Rada města Brna na svém úterním zasedání. Loni se podařilo:

• Velký problém pro ovzduší představují mikročástice prachu, k jejichž koncentraci v ovzduší přispívá i víření usazených nečistot při provozu nebo při čištění ulic. Brno proto přistoupilo k častějšímu splachování ulic vodou jednou týdně (namísto dosavadního dvoutýdenního intervalu), častějšího čištění uličních vpustí, příkopů, krajnic a lapačů splavenin na základním komunikačním systému (realizuje BKOM). Zbývá zlepšit situaci na komunikacích, kde úklid provádí městské části.
Odbor životního prostředí nyní shromažďuje od městských částí informace, jaké druhy posypového materiálu využívají, a poté navrhne opatření na snížení prašnosti – změna druhu posypového materiálu nebo jeho včasné odstraňování po sezoně.

• V průběhu výsadbové sezony 2017/2018 vysadila Veřejná zeleň města Brna celkem 624 nových stromů do stromořadí, parků a na dalších plochách. Při výsadbách dbají pracovníci Veřejné zeleně na to, aby měly nové stromy dostatečný prostor pro kořeny.  

• Nová městská vyhláška od podzimu 2017 omezuje pálení rostlinného odpadu ze zahrad – nově nelze pálit v neděli a o státních svátcích. Město zároveň informuje občany, jak můžou rostlinný odpad využít jinak – zkompostovat, odevzdat do sběrného dvora nebo mobilního sběru zahradního odpadu.

• Statutární město Brno, městské příspěvkové organizace a Městská policie Brno postupně přechází na automobily s nízkoemisním pohonem. Veřejná zeleň města Brna loni zakoupila čtyři lehká nákladní auta na elektrický pohon, v roce 2018 plánuje zakoupit další dvě. Nákup elektromobilů připravuje i ZOO Brno nebo správa hřbitovů.  

• Město dokončilo studii proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna. O zavedení opatření je možné rozhodnout společně s dokončením dvou aktuálních etap dostavby Velkého městského okruhu (Žabovřeská a Tomkovo nám.-Rokytova).

• O aktuálním stavu ovzduší ve městě informují nové webové stránky www.brnenskeovzdusi.cz . Registrovaní uživatelé dostávají upozornění na zhoršenou kvalitu ovzduší e-mailem. Město motivuje občany k využívání hromadné dopravy místo osobních aut, a to nejen v období smogu – dotační program na nákup elektronické roční šalinkarty, který pokračuje i v roce 2018.
Na úkolech uvedených v městském plánu zlepšování ovzduší bude magistrát pracovat i letos, koncem roku je plánováno celkové zhodnocení a jeho aktualizace plánu.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.03.2018 15:11
  • Datum poslední aktualizace: 14.03.2018 15:11
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design