Česky CZEnglish EN

Rada zřídila pracovní skupinu k odstraňování překážek rozvoje bydlení

7. únor 2017

Rada města Brna dnes zřídila Pracovní skupinu pro řešení překážek rozvoje bydlení. Jejím hlavním cílem je postupně odstraňovat překážky, které brání výstavbě bydlení v lokalitách, kde již dnes platný územní plán výstavbu umožňuje. Jde především o chybějící dopravní a technickou infrastrukturu či nevyřešené majetkové vztahy. Na práci skupiny se budou podílet všichni náměstci primátora, úředníci dotčených odborů i zástupci Asociace brněnských architektů a stavitelů (ABRAST), která nedávno město v této věci oslovila.

V aktuálně platném územním plánu má město vyčleněno 430 ha ploch, které jsou určeny pro výstavbu bydlení, a desítky dalších hektarů ploch určených pro smíšenou zástavbu, kde lze nové bytové domy také stavět. Proto Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu vytipoval 10 konkrétních lokalit, kterými se bude pracovní skupina v první řadě zabývat a snažit se odstraňovat překážky, které tu výstavbě brání. 

„V Brně je aktuálně určena k výstavbě bydlení plocha o velikosti 429 náměstí Svobody a další desítky hektarů smíšených ploch. Je kde stavět, jsou zde ale překážky, které je třeba odstranit. Ať už jde o složité majetkové poměry, chybějící infrastrukturu nebo nedostatečnou ochranu před povodněmi. Nově vzniklá pracovní skupina bude ve vybraných lokalitách tyto problémy odstraňovat v plném souladu s územním plánem a strategií bydlení,“ řekl náměstek brněnského primátora pro územní rozvoj Martin Ander.

Nově vzniklá pracovní skupina se bude zabývat také novými pravidly spolupráce veřejného a soukromého sektoru. „Zvažujeme například finanční participaci investorů na rozvoji města, která je běžná v zahraničí i v některých městech u nás,“ upřesnil náměstek Martin Ander.

Magistrát zatím pro první část jednání pracovní skupiny vytipoval tyto rozvojové lokality, ve kterých budou analyzovány a postupně odstraňovány překážky výstavby bydlení:

- Černovice, Na Kaménkách
- Nový Lískovec, Kamenný vrch II
- Červený kopec, Kejbaly
- Kohoutovice, stavební dvůr
- Líšeň, Holzova
- Maloměřice, Parková
- Žabovřesky, Bochořákova
- Moravanské lány
- Chrlice, Žlíbky, Ovčírny
- Tuřany, Jubilejní, Rolencova
- Jaselská kasárna, Štefánikova
- Mosilana, Špitálka

V pracovní skupině pro řešení překážek rozvoje bydlení zasednou:

Město Brno
- Petr Hladík, předseda Pracovní skupiny, 1. náměstek primátora
- Martin Ander, náměstek primátora pro územní rozvoj
- Jaroslav Kacer, náměstek primátora pro Smart city
- Matěj Hollan, náměstek primátora pro dopravu
- Richard Mrázek, náměstek primátora pro oblast technickou a majetkovou
- Jana Jakubů, vedoucí odboru investičního
- Jitka Kalášková, vedoucí Oddělení bytové výstavby a správy fondů Bytového odboru
- Dušan Novotník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje
- Pavel Sršeň, vedoucí Majetkového odboru
- Jan Holeček, vedoucí Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro Smart city
- Zdeňka Šamánková, odbor dopravy

ABRAST
- Marek Vinter, předseda správní rady ABRAST
- Tomáš Kaláb, místopředseda správní rady ABRAST
- Jaroslav Dokoupil, místopředseda správní rady ABRAST
- Hanka Vyplelová, členka správní rady ABRAST

Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.02.2017 14:52
  • Datum poslední aktualizace: 07.02.2017 14:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design