Česky CZEnglish EN

Rada projednala první dotaci na zelené střechy, další žádosti mají přislíbenou podporu

21. srpen 2019

V květnu letošního roku vyhlásil Magistrát města Brna dotační titul na podporu zřizování zelených střech. Od 1. června, kdy se mohli hlásit zájemci, přijal Odbor životního prostředí MMB celkově 95 žádostí, z toho 38 řádně podaných a kompletních. Radní v červenci udělili příslib k podpoře prvním 23 kompletním žádostem, dnes přislíbili podporu dalším 15 žadatelům a projednali první dokončený projekt.

Rada města Brna 24. července 2019 udělila příslib o alokaci požadovaných finančních prostředků v celkové výši 3 856 000 Kč u prvních 23 z celkových 38 řádně podaných a kompletních žádostí na podporu tvorby zelených střech na území města Brna.

Po kontrole formálních náležitostí žádostí, souladu projektů s vyhlášeným dotačním programem, zásadami
a pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, technického provedení projektu a všech nutných příloh žádosti Odbor životního prostředí MMB radě předložil zbývajících 15 žádostí k udělení příslibu k podpoře těchto projektů. Celková částka zmíněných investičních dotací, jenž má být na podporu předkládaných projektů vyčleněna, činí 2 218 000 Kč. Radní tento příslib dnes všem 15 žádostem udělili. Zároveň také doporučují Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí první investiční dotace
z rozpočtu města Brna v celkové výši 206 000 Kč na již zrealizovaný projekt zelené střechy rodinného domu.

„Dnes jsme projednali dalších 15 žádostí, požadované částky se pohybují od 42 do 390 tisíc korun a žádají
o ně společenství vlastníků, firmy, komunity i jednotlivci. Od dotačního programu na podporu tvorby zelených střech v Brně jsme si slibovali »popostrčení« investorů nových staveb i těch, kteří připravují rekonstrukci domů, aby zauvažovali o zelené střeše. Povedlo se,“
myslí si 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na základě příslibu mohou žadatelé o dotaci zahájit práce na realizaci svého projektu, hotový musí být do 18 měsíců od udělení příslibu. Po dokončení předloží žadatelé ke kontrole závěrečnou zprávu spolu
s povinnými přílohami, aby mohlo dojít ke kontrole projektu a výše nákladů. Částka dotace bude následně ponechána v maximální výši v souladu s uděleným příslibem nebo bude snížena dle skutečných výdajů na projekt. Poté rada dokončené projekty projedná a bude moci zastupitelstvu doporučit ke schválení poskytnutí investiční dotace.

Z rozpočtu města Brna je na dotační programy „Podpora tvorby zelených střech na území města Brna“
a „Podpora využití srážkové vody“ vyčleněno celkem 19 500 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1 400 000 Kč. Žadatelé se mohou hlásit do 30. listopadu 2019. Více na stránkách ekodotace.brno.cz. 

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.08.2019 14:40
  • Datum poslední aktualizace: 21.08.2019 14:40
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design