Česky CZEnglish EN

Rada města Brna zadala zpracování Plánu zdraví města Brna pro roky 2018-2030

18. dubna 2017

Rada města Brna na svém dnešním zasedání rozhodla o zpracovateli dokumentu „Plán zdraví města Brna 2018-2030“. Vítězem výběrového řízení se stala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Tato veřejná zakázka realizována v rámci projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“.

Předmětem zakázky je komplexní zpracování strategického rozvojového dokumentu Odboru zdraví Magistrátu města Brna. Plán zdraví města Brna bude obsahovat čtyři tematické celky:

1. Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence
2. Politika zdravé rodiny
3. Aktivní a zdravé stárnutí
4. Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí

 „Plán zdraví statutárního města Brna bude zahrnovat všechny dosud samostatně řešené oblasti i nové trendy v těchto oblastech,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

V rámci zakázky tedy bude dokument zpracován ve všech jeho úrovních, tzn. analytická část, strategická a programová část včetně akčního plánu a mechanismů řízení. Dokončení dokumentu je plánováno v prvním pololetí roku 2018.

Klíčovými partnery při zpracování Plánu zdraví města Brna bude Jihomoravský kraj, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Masarykova univerzita, zdravotnická zařízení na území města Brna, stejně jako zdravotní pojišťovny či nestátní neziskové organizace působící v oblasti zdraví a zdravého živného stylu, problematiky seniorů, rodin a domácího násilí.

 „V rámci tematických oblastí zahrnujících rodinu a seniory bude řešena i otázka podpory domácích pečovatelů. V rámci tematické oblasti zahrnující zdravotnictví bude řešena i prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu. Dokument tak bude mít komplexní, ale i průřezový charakter – jeho jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají a ovlivňují,“ upřesnil Petr Hladík.

Cena: 367.840,- Kč vč. DPH

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.04.2017 13:50
  • Datum poslední aktualizace: 18.04.2017 13:50
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design