Česky CZEnglish EN

Rada města Brna vyhlásila výběrové řízení na chybějící kanalizaci v pěti městských částech

6. listopad 2018

Rada města Brna dnes schválila zadání zakázky na stavební práce, které se týkají výstavby a rozšíření kanalizací v pěti brněnských městských částech. V Bosonohách, Brně-jihu, Líšni, Tuřanech a Maloměřicích a Obřanech vznikne dohromady přes 15 kilometrů splaškové kanalizace, 10 kilometrů dešťové kanalizace a 5,6 kilometru vodovodu. Předpokládaná cena zakázky, na niž teď město hledá zhotovitele, je miliarda korun.

„Až bude projekt realizovaný, uleví se domácnostem, které se teď musejí starat o to, kdy vyvážet jímku a jak dále nakládat s odpady. Díky této nové etapě stavby kanalizace a souvisejícímu projektu stavby dvou retenčních nádrží bude systémem zpožďování a zadržování naředěných splaškových vod pokryto celé město. Jde o projekt důležitý pro čistotu vody v celém Brně,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast investic a dopravy Richard Mrázek.

Realizace zakázky se předpokládá od jara 2019 do prosince roku 2023, přesné termíny bude možné určit podle výsledků výběrového řízení. Projekt obsahuje pět dílčích částí. V Bosonohách zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v Líšni dostavbu splaškové kanalizace. V Maloměřicích a Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě. V Tuřanech bude odkanalizována místní část Dvorska a v části Brno-jih pak bude dostavěna kanalizační síť včetně komunikace.

S budováním nové kanalizace souvisí i stavba dvou nových retenčních nádrží, které zabrání odtoku splaškových vod při deštích přímo do řek a umožní zadržování splaškových vod i za prudkých dešťů. Splaškové vody pak nebudou přepadávat do vodních toků, ale postupně se budou uvolňovat do čistírny, jakmile to její kapacita dovolí. Nová koncepce zabrání zhoršování kvality vody v brněnských řekách a zasakování odpadních vod do okolního prostředí. Výběrové řízení na stavbu těchto nádrží nyní probíhá. Základní informace najdete v tiskové zprávě z letošního července: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-hleda-zhotovitele-retencnich-nadrzi

Investice bude spolufinancována z dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.11.2018 14:14
  • Datum poslední aktualizace: 06.11.2018 14:14
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design