Česky CZEnglish EN

Rada města Brna projednala změny územního plánu

22. duben 2020

Rada města Brna na svém dnešním zasedání schválila návrh na vypořádání připomínek ke změnám územního plánu, které jsou pořizovány ve zkráceném procesu (označovány jsou jako soubor změn 43-). Cílem je jejich vydání v červnu letošního roku.

Na základě schválených obsahů zadání změn územního plánu v souboru 43- byl Kanceláří architekta města Brna zpracován návrh těchto změn. Ty byly veřejně projednány. Vzhledem k tomu, že k některým návrhům změn bylo uplatněno větší množství námitek či připomínek veřejnosti, byly tyto změny předloženy Radě města Brna. Dnes předložil radní pro územní plánování a rozvoj ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje návrh vypořádání připomínek u změn územního plánu, u kterých jich přišel větší počet. Stejně tak se radní vypořádali s návrhy změn územního plánu, k nimž bylo uplatněno nedoporučující vyjádření městské části nebo byly sděleny jiné důvody proti těmto změnám. Nyní po schválení Radou města Brna budou odeslány změny územního plánu k opětovnému vyjádření dotčeným orgánům státní správy a po následné kontrole Odborem územního plánování a rozvoje předloženy do komise, RMB a následně do červnového Zastupitelstva města Brna. Během měsíce června by tedy po dlouhých letech mělo konečně dojít k vydání prvního velkého balíčku změn územního plánu, na které mnozí občané čekali více jak 10 let.

„K souboru změn územního plánu, které pořizuje Odbor územního plánování a rozvoje, proběhlo veřejné projednání a také dohadovací řízení na dotčených městských částech. Připomínky občanů i městských částí jsme zapracovali a nyní většinu předáme k připomínkování státním institucím. Naším cílem je jejich předložení na červnové zasedání Zastupitelstva města Brna a následné vydání,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Některé navrhované změny nebudou zastupiteli schvalovány. „U několika změn se sešlo hodně připomínek, z tohoto důvodu je budeme řešit až v návrhu nového územního plánu,“ doplnil Filip Chvátal.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.04.2020 14:35
  • Datum poslední aktualizace: 22.04.2020 14:35
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design