Česky CZEnglish EN

Rada města Brna projednala návrh rozpočtu na rok 2019

21. listopad 2018

Rada města Brna na své schůzi konané dne 21. listopadu 2018 projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019 a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

• vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města a městských částí) na rok 2019: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2018

návrh rozpočtu 2019

rozdíl

%

ZDROJE

16 453,8

16 463,8

+10,0

+0,1

Příjmy

12 956,0

14 067,2

+1 111,2

+8,6

Financování

  3 497,8

  2 396,6

- 1 101,2

-31,5

VÝDAJE

16 453,8

16 463,8

+10,0

+0,1

 • schválit návrh rozpočtu města Brna (bez městských částí) na rok 2019: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2018

návrh rozpočtu 2019

rozdíl

%

ZDROJE

14 569,7

15 195,7

+626,0

+4,3

Příjmy

11 762,2

13 075,8

+1 313,6

+11,5

- daňové

  9 704,0

10 817,5

+1 113,5

+30,6

- nedaňové

    650,5

     849,2

+198,7

+35,5

- kapitálové

    298,9

     405,1

+106,2

+35,5

- transfery

  1 108,8

  1 004,0

-104,8

  -9,5

Financování

  2 807,5

  2 119,9

-687,6

-24,5

 

 

 

 

 

VÝDAJE

14 569,7

15 195,7

+626,0

+4,3

Běžné (provozní)

  9 923,8

10 401,3

+477,5

+4,8

Kapitálové

  4 645,9

  4 794,4

+148,5

+3,2

„Pokračující velmi příznivý vývoj české ekonomiky umožnil městu výrazně navýšit zdroje v návrhu rozpočtu. Daňové výnosy roku 2019 bylo možné zvýšit meziročně o 1,1 miliardy Kč a dále také mohly být do rozpočtu zapojeny očekávané vyšší daňové výnosy roku 2018 (650 milionů Kč),“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výdaje města na provoz rostou meziročně o 477,5 mil. Kč. Nejvýznamnější část připadá na navýšení transferů městským částem a řešení dopadů změn legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců Magistrátu města Brna, Městské policie Brno, příspěvkových organizací a členů Zastupitelstva města Brna. 

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (31,6 %). K nejvýznamnějším akcím patří:
- v odvětví dopravy Tramvaj Plotní, VMO Žabovřeská I a VMO Tomkovo nám./Rokytova,
- v odvětví kultury Dokončení rekonstrukce Janáčkova divadla a Rekonstrukce objektu Národního divadla Brno Rooseveltova 13,
- v odvětví sportu a tělovýchovy Vybudování wellness v Městském plaveckém stadionu za Lužánkami a zlepšování sportovní infastruktury v areálu Riviéra (kluziště a beachvolejbalové kurty),
- v odvětví zdravotnictví Stavební úpravy polikliniky Lesná a Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova,
- v odvětví bydlení Bytové domy Vojtova a Terezy Novákové.

Na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury se počítá s částkou 684,6 mil. Kč. Na akce, spolufinancované z evropských fondů, je zatím vyčleněno 450,0 mil. Kč. Z Fondu bytové výstavby bude v příštím roce realizována výstavba nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou v objemu 837,4 mil. Kč (oproti 690,9 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku).  

Statutární město Brno nadále pokračuje ve snižování zadluženosti. V návrhu rozpočtu je zahrnuta pravidelná splátka úvěru od Evropské investiční banky ve výši 310,5 mil. Kč. Na konci roku 2019 by zadluženost statutárního města Brna měla činit 3,5 mld. Kč, což představuje přibližně 25 % jeho celkových ročních příjmů.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách
Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města, a to v termínu od 23. 11. do 11. 12. 2018.     

Veřejná prezentace návrhu rozpočtu
Město každoročně, nad rámec povinností stanovených legislativou, pořádá veřejnou prezentaci návrhu rozpočtu.
Prezentace návrhu rozpočtu na rok 2019 se uskuteční ve středu 5. prosince 2018 od 16 hod. ve Sněmovním sále Nové radnice.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.12.2018 09:35
  • Datum poslední aktualizace: 12.12.2018 09:35
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design