Česky CZEnglish EN

Průzkumy mezi návštěvníky Brna pomohou se zacílením marketingové kampaně

9. duben 2018

Město Brno má za cíl zvýšit svou návštěvnost o 25 % (o 20 % u domácích a o 30 % u zahraničních návštěvníků). Proto si nechalo v nedávné době zpracovat dva podrobné výzkumy, které se zaměřily na jeho image v zahraničí a na turistickou poptávku týkající se města. Do obou průzkumů se zapojilo více než 3 tisíce respondentů.

Hlavním cílem Analýzy turistické poptávky města Brna je přesně a podrobně popsat turistickou návštěvnost města. A to především z hlediska skladby návštěvníků, důvodů jejich návštěvy, způsobu dopravy nebo toho, jak tráví v Brně volný čas. Data získaná průzkumem image města poté využijeme pro lepší a efektivnější plánovaní marketingových kampaní v zahraničí, které budou probíhat v následujících letech,“ uvedla radní pro oblast marketingu a cestovního ruchu Petra Rusňáková.

První dotazník analyzoval turistickou poptávku Brna a zaměřil se na všechny návštěvníky města. Celkem odpovídalo 1520 respondentů z České republiky i zahraničí. Zjistil, že 
89 % všech zahraničních turistů pochází z Evropy, z toho téměř polovina ze čtyř sousedních zemí. Jen 7 % jich přijíždí z Asie a 4 % z Ameriky. Doma si Brno nejsilněji stojí u návštěvníků z Moravy, kterých do něj přijíždí 73 %, z toho 56 % přímo z Jihomoravského kraje. Z Prahy pak přijíždí 6 % návštěvníků.

Pro návštěvníky jsou nejatraktivnější centrum města a Špilberk. Nabídka města je ale pestrá, o čemž svědčí široké spektrum cílů návštěvníků – památky, restaurace, výstaviště, přehrada, nákupní destinace a další,“ popsala Barbora Podhrázská, vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů MMB. Vůli vrátit se do Brna vyjádřilo 86 % návštěvníků, zatímco proti byla 3 %.

Druhý výzkum s názvem Image města Brna se pak zaměřil právě na návštěvníky ze sousedních zemí – celkem v něm odpovídalo 1500 respondentů z Německa, Polska, Slovenska a Rakouska. Cílovou skupinou byli turisté všech věkových kategorií, kteří alespoň jednou v posledních 3 letech navštívili Českou republiku, anebo uvažují nad návštěvou v příštích 12 měsících.

Z názorů respondentů vyplývá, že je Brno město přátelské, historické a kulturní. Slováci jej popisují jako zábavné a živé, nepřijde jim však dostatečně autentické. Němci a Rakušané pak vyhledávají kulturní zážitky, zábavu nebo nákupy. Méně připadalo město dotazovaným „duchem mladé“, ve srovnání s ostatními městy (Plzeň, Ostrava, Liberec, České Budějovice, Karlovy Vary, Olomouc, Český Krumlov, Lednice) však Brno dopadá v tomto aspektu dobře – průměrně ho tak vidí 60 % dotázaných.

Celé výzkumy budou během dnešního dne zveřejněny na adrese na data.brno.cz.


Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.04.2018 14:38
  • Datum poslední aktualizace: 09.04.2018 14:38
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design