Česky CZEnglish EN

Projekt zabydlování nekončí

10. duben 2019

Po posledním jednání zastupitelstva města Brna došlo k nesprávné interpretaci některých médií, která si nepřesně vysvětlila průběh rozhodování. Chybně tak uvádějí, že Brno už nechce a nebude pokračovat v zabydlování rodin s dětmi, které se nacházejí v bytové nouzi v důsledku nepříznivé sociální situace. Ve skutečnosti se o ukončení zabydlování nejedná.

K nesprávné interpretaci mohlo dojít na základě skutečnosti, že projekt Rapid Re-Housing skončil k datu 31. 8. 2018. Od dubna 2016 do uvedeného data byla plánovaná pilotní fáze projektu s předpokladem, že po jejím ukončení se dále rozhodne, jestli a jakým způsobem se bude v zabydlování pokračovat. Pro pokračování zabydlování je nutné na základě evaluace pilotní fáze vytvořit systém, který by mohl fungovat i v delším časovém horizontu. Logicky tedy není možné pokračovat v tomto konkrétním pilotním projektu. Neznamená to však, že by Brno nechtělo podat pomocnou ruku rodinám v bytové nouzi.

„Město Brno má naopak zájem pomáhat. Do orgánů města budou předloženy materiály, které se týkají přihlášení do některých výzev Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto výzvy umožňují i zabydlování rodin s dětmi,“ uvedl náměstek primátorky Robert Kerndl.

V bytové oblasti připravuje Magistrát města Brna celkem tři projekty do dvou výzev. Jedná se o výzvu č. 52 a č.108 Operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V současné chvíli probíhají konzultace s MPSV ČR a Agenturou pro sociální začleňování ve věci obsahové stránky projektů. Do výše zmiňovaných výzev budou projekty v případě schválení volenými orgány statutárního města Brna předloženy v průběhu druhého kvartálu roku 2019 k posouzení hodnoticímu orgánu (komise MPSV).

Projekty aspirují na poskytnutí několika desítek sociálních bytů do roku 2022. Oproti běžícím či již ukončeným brněnským pilotním projektům v oblasti sociálního bydlení dojde k rozšíření cílové skupiny nad rámec rodin s dětmi. Město má zájem pomáhat i dalším skupinám sociálně potřebných osob. Projekty města by tak do budoucna měly více podpořit i handicapované, seniory a další.

Vyjma zabydlování domácností metodou Housing First by město v rámci realizace těchto projektů zřídilo tzv. kontaktní místo pro bydlení, které bude poskytovat nízkoprahové služby občanům, kteří zde požádají o pomoc. Je nezbytné vysvětlit veřejnosti přínos těchto projektů a pro jejich úspěšné naplnění je třeba také komunikovat se zástupci městských částí. Ti budou poskytovat volné byty, které jsou jim svěřeny. „I z tohoto důvodu budu iniciovat vznik pracovní skupiny ve které budou v případě jejich zájmu starostové městských částí, na jejichž území se nachází největší množství neobsazených bytů,“ doplnil Robert Kerndl.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.04.2019 12:55
  • Datum poslední aktualizace: 10.04.2019 12:55
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design