Česky CZEnglish EN

Projekt prozkoumá možnosti partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zapojí se do něj i Brno

14. říjen 2020

Dozvědět se více o možnostech partnerství veřejného a soukromého sektoru a případných výhodách tohoto spojení má zájem i město Brno. Zapojí se proto do projektu, na kterém participuje České vysoké učení technické v Praze a agentura CzechInvest.

Statutární město Brno bylo osloveno s nabídkou možnosti získat výstupy projektu TAČR TL05000579. Navrhuje jej Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a projektoví partneři – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Cílem je posílit využívání PPP projektů na úrovni úřadů a organizací statutárních měst.

Jako PPP je označováno tzv. Public Private Partnership, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jde o smluvní vztah mezi těmito dvěma sektory. Často se soukromý subjekt zavazuje k zajištění služeb či projektů, které jsou dodávány či provozovány veřejným sektorem.

„Jde o identifikaci příkladů dobré praxe a subjektivních bariér využívání PPP projektů v úřadech a organizacích statutárních měst. V rámci projektu bude využita kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu při analýze vztahů mezi organizační kulturou, interními procesy a schopností zavádět inovativní postupy. Pomocí participativního designu bude se zaměstnanci těchto organizací vytvořen mj. praktický manuál, sebehodnoticí dotazník a audiovizuální diseminační výstup,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Pracovníci Magistrátu města Brna se budou moci v roli respondentů zapojit do kvalitativního i kvantitativního výzkumu a navrhovaných workshopů. Výsledky projektu budou k dispozici všem zapojeným subjektům, realizátoři je navíc navážou na aktivity Ministerstva pro místní rozvoj – plánovanou standardizaci PPP projektů a metodiku pro revitalizaci brownfieldů.

Účast je pro město bezplatná. O projekt se u Technologické agentury České republiky bude žádat během tohoto týdne, o jeho realizaci se rozhodne na začátku roku 2021.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.10.2020 15:15
  • Datum poslední aktualizace: 14.10.2020 15:15
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design