Česky CZEnglish EN

Projekt participativního rozpočtu na Lerchově byl ukončen

28. srpen 2019

Na konci srpna letošního roku projednala Rada města Brna materiál o ukončení realizace dvou vítězných projektů participativního rozpočtu Dáme na vás. Jedná se o projekty „Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu“ s celkovými navrženými náklady 2 000 000 Kč a „Sál pro Komunitní centrum Lerchova“ s celkovými navrženými náklady 2 999 264 Kč. Oba mají za cíl rekonstrukci části jedné budovy bývalého vojenského objektu na ulici Lerchova pro společenské využití budovy. O věci bude rozhodovat zářijové zastupitelstvo. 

Již při zpracování projektové dokumentace se ukázala nutnost navýšení rozpočtu o 20 %, tzn. o maximální částku, kterou dovolují Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna. Jelikož by následně při realizaci nemohlo dojít k dalšímu navýšení prostředků např. na vícepráce, byl proveden průzkum kanalizace a tlaková zkouška vody, tak aby případné potřebné vícenáklady byly zjištěny před samotnou realizací. Oba průzkumy ukázaly na nutnost kompletní rekonstrukce těchto sítí. Dle ceníku Brněnských vodáren a kanalizací byly stanoveny náklady na tuto rekonstrukci ve výši 2 045 000 Kč, takže došlo k překročení rozpočtovaných nákladů obou projektů o více než 40 %, čímž se projekty dle čl. IX, odst. 3. platných Zásad participativního rozpočtu staly nerealizovatelnými.

„Velmi mě mrzí, že nebude možné projekt uskutečnit, ale vzhledem k nutnosti navýšení celkových nákladů projektů o více než 2 miliony korun není možné projekty dle platných Zásad participativního rozpočtu města Brna dále realizovat,“ uvedl druhý náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.   

Možné překročení celkových navržených nákladů dle Zásad participativního rozpočtu je nanejvýš 20 %, pro které existuje rozpočtová rezerva. Při vyšším překročení rozpočtovaných nákladů se projekt stává nerealizovatelným z důvodu nedostatečného krytí investice v rozpočtu města Brna a zákonem stanovené povinnosti dodržovat rozpočtovou kázeň.

„Na jednání rady jsem navrhoval realizovat projekt mimo participativní rozpočet po vzoru projektu na rozhlednu Holedná, nicméně tento můj návrh nezískal u zbytku rady dostatečnou podporu. Z diskuse však vyplynulo, že bude možné najít v rámci vedení města shodu na zcela novém architektonickém řešení areálu realizovaném z úrovně KAMu, které by občanům z Masarykovy čtvrti přinášelo i tolik potřebné komunitní a volnočasové centrum,“ dodal Tomáš Koláčný.

Podrobné informace k těmto a dalším projektům můžete sledovat na webu Dáme na vás https://damenavas.brno.cz.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.08.2019 15:18
  • Datum poslední aktualizace: 28.08.2019 15:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design