Česky CZEnglish EN

Projekt Městského programu prevence kriminality „Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení“ se osvědčuje

6. února 2013

Projekt města Brna Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení je založen na organizačních a režimových opatřeních, zaměřených na oblast sociální a situační prevence. V roce 2009 jej připravila a od roku 2010 úspěšně realizuje Městská policie Brno, která ve spolupráci s MČ Nový Lískovec ověřuje účinnost nastavených opatření pro zvýšení standardu bezpečí v objektu na ulici Koniklecová 5. Jedná se o prevenci vloupání, vandalismu nebo výtržností a prevenci požárů či narušování občanského soužití.

 „Prevence se vždy vyplácí, což se prakticky ukazuje také na příkladu pilotního projektu prevence kriminality Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení. Výsledky provedeného sociologického průzkumu jasně prokazují snižující se pocit ohrožení u respondentů, ale také všeobecný pokles přestupků narušujících společné soužití,“ uvedl k projektu primátor města Brna Roman Onderka.

Projekt byl zahájen regenerací bytového domu, která přispěla ke snížení spotřeby energií a tím i nákladů na bydlení. Byl znovu zaveden institut domovníka, který kromě údržby a úklidu garantuje okamžitou reakci na nedodržování pravidel, neboť místní prostředí a poměry dobře zná. Jasně byla nastavena pravidla pro užívání bytů a společných prostor, v domě funguje nízkoprahová klubovna a sociální asistenti volnočasových aktivit. V domě byl po obsáhlé diskusi s nájemníky instalován kamerový a přístupový systém, který zvyšuje pocit odpovědnosti každého člověka v domě. Od července 2012 zde funguje v pravidelných konzultačních hodinách Občanská poradna Brno, jejíž pracovníci nejčastěji řeší otázky z oblasti sociálních dávek, pracovněprávních vztahů, bydlení, ale i rodiny a mezilidských vztahů. Nadále pokračuje úzká spolupráce domovníka a zástupců městské části s místně příslušným strážníkem Městské policie Brno, tzv. územářem.    

V letošním roce bude projekt, jehož dodavatelem je Městská policie Brno a do týmu realizátorů jsou zařazeni i pracovníci Koordinačního centra prevence, Hasičského záchranného sboru JMK, Policie ČR, střediska Probační a mediační služby ČR Brno, městské části a další subjekty, pokračovat, a to shrnutím získaných zkušeností do Manuálu bezpečného bydlení. Tento manuál bude určen jak vlastníkům bytových domů, tak i nájemníkům, kteří se rozhodnou zvýšit standard bezpečí svého bydlení a projeví zájem věc řešit.  

V květnu 2011 město Brno získalo v soutěži Evropského fóra pro bezpečnost ve městech (EFUS) za projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení Cenu bezpečnosti ve městě (Urban Security Award 2011) v kategorii „nejlepší projekt využívající inovativní technologie aplikované na skutečné potřeby“. Projekt byl rovněž nominován do soutěže Ministerstva vnitra ČR „Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí“ za rok 2012.

Základní informace:
• Bytový dům Koniklecová č. 5 je 13podlažní panelový dům se 156 malometrážními bytovými jednotkami, které obývá více než 500 obyvatel.
• Struktura nájemníků je z velké části tvořena obyvateli ze sociálně, etnicky nebo národnostně vyloučených menšin.

PhDr. Soňa Haluzová
Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 010
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.02.2013 13:51
  • Datum poslední aktualizace: 06.02.2013 13:51
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design