Česky CZEnglish EN

Program rozvoje kultury – jednání pokračuje

15. února 2012

Dne 25. ledna 2012 proběhlo v sále Břetislava Bakaly veřejné projednání Programu rozvoje kultury ve městě Brně a jeho evaluace za účasti zástupců statutárního města Brna, firmy DHV, která studii zpracovala, kulturních institucí, zájmových sdružení a iniciativ. Dokument byl vyvěšen na webové stránky města Brna 19. ledna. Od tohoto data bylo možno dokument připomínkovat, a to do 25. ledna 2012 do 20:00 hodin.

Na uskutečněném veřejném projednávání bylo možné vznést dotazy a připomínky, a to ústně či písemně prostřednictvím formuláře, který byl na místě k dispozici. Další možnost byla elektronickou formou na adresu zpracovatele. Během veřejného projednání bylo odevzdáno 14 vyplněných formulářů a zdokumentováno 26 ústních příspěvků. Elektronicky bylo zasláno 10 připomínek.
Připomínky se nejčastěji týkaly realizace navržených opatření a formy budoucí spolupráce města a kulturních institucí.

Všechny připomínky a podněty byly rozděleny do 4 sekcí, dle toho, zda se týkaly obsahové stránky dokumentu „Program rozvoje kultury ve městě Brně a jeho evaluace“, zda byly směřovány obecně k projektu Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno či k fungování kultury a cestovního ruchu v Brně. V současné chvíli dochází k jejich zpracování a vypořádání.

Program rozvoje kultury ve městě Brně je strategickým dokumentem, který rozvíjí  platný materiál Strategie pro Brno, který byl ZMB schválen v r. 2009. Je jedním ze čtyř dokumentů důležitých pro zvýšení kvality života ve městě Brně.
Program se skládá z analytické a návrhové části. Analytická část, která je nyní dokončena, mapuje stávající stav brněnské kulturní scény. Návrhová část programu je s ohledem na závěry analýzy rozdělena do tří prioritních os:
1) infrastruktura a financování,
2) marketing, propagace a spolupráce,
3) cestovní ruch a kulturní destinace.

PhDr. Soňa Haluzová
vedoucí Tiskového střediska MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
fax: 542 172 124
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.02.2012 15:38
  • Datum poslední aktualizace: 15.02.2012 15:38
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design