Česky CZEnglish EN

Program rozvoje kultury – jednáme ve shodě

24. února 2012

Dne 23. 2. 2012 proběhlo další setkání mezi zástupci Magistrátu města Brna a iniciativou Brno kulturní. Jedná se již o druhé setkání, na kterém se diskutovalo o potřebách nezřizovaných subjektů v oblasti kultury.

Během diskuse byly deklarovány kroky, kterými hodlá MMB postupovat v jednání, o vstřícné a jednotné formě spolupráce. „Na schůzce se zástupci iniciativy Brno kulturní jsme se shodli na veřejné prezentaci připomínek k dokumentu Program rozvoje kultury ve městě Brně a jeho evaluace a další spolupráci při tvorbě komunikační platformy,“ upřesnila náměstkyně primátora Jana Bohuňovská.

Obě strany předložily náměty a podklady k budoucím jednáním, která budou následovat. MMB opět hodlá sezvat zástupce široké veřejnosti a představit vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vzneseny. Na této veřejné prezentaci bude také představen návrh formy spolupráce a komunikační platformy.

Dne 25. ledna 2012 proběhlo v sále Břetislava Bakaly veřejné projednání Programu rozvoje kultury ve městě Brně a jeho evaluace. Veškeré připomínky, návrhy a konstatování spolu s jejich vypořádáním ze strany MMB či zpracovatelské firmy DHV budou zveřejněny na webových stránkách města Brna v průběhu příštího týdne.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
fax: 542 172 124
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.02.2012 12:06
  • Datum poslední aktualizace: 24.02.2012 12:06
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design