Česky CZEnglish EN

Pro stavbu bytového domu v Horních Heršpicích požaduje město záruky

11. listopadu 2020

Soukromý investor má v plánu postavit na křížení ulic Sokolova a Dufkovo nábřeží v Horních Heršpicích dům s více než 100 byty. Na město Brno jakožto účastníka stavebního řízení se developer obrátil s žádostí o vyjádření.

Rohový bytový dům bude výškově rozčleněný na 3 části. Nárožní budova bude mít 9 pater a na ni budou napojena dvě křídla. Severní šestipatrová část bude umístěná paralelně s ulicí Dufkovo nábřeží, východní pětipatrové křídlo paralelně s ulicí Sokolova. Novostavba nabídne 131 bytů o různých dispozicích i komerční prostory. Pro parkování zde bude vybudováno 156 stání, z toho 72 uvnitř objektu a 84 na venkovních plochách.

„Po investorovi požadujeme, aby před vydáním územního rozhodnutí uzavřel s městem Brnem smlouvu, která vyřeší záruky na vybudování veřejných prostranství, obslužných komunikací, veřejného osvětlení a chodníků. Dále požadujeme stavbu retenčních nádrží, vsakovacích objektů a výsadbu jednořadé aleje stromů. Co se týče parkování, zde je potřeba upravit jeho organizaci ve vnitrobloku tak, aby nezabírala jeho celou plochu. Na plochých střechách očekáváme pokrytí vegetací, aby pozitivně ovlivňovala okolní mikroklima,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

V případě uzavření výše uvedené smlouvy nemá město Brno k územnímu řízení další připomínky.

Součástí plánovací smlouvy bude podmínka zřízení mateřské školy. Její požadovaná kapacita bude zajištěna buď v samostatném objektu vybudovaném městem Brnem, na který investor přispěje, případně bude vymezena v rámci mateřské školy, která je součástí sousedního záměru nazvaného REZIDENCE SVRATKA (od dalšího investora).

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.11.2020 13:39
  • Datum poslední aktualizace: 11.11.2020 13:39
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design