Česky CZEnglish EN

Přízřenice, Holásky nebo Francouzská. Město rozšiřuje lokality pro družstevní bydlení

24. června 2020

Několik set žadatelů se před dvěma lety přihlásilo do městského projektu družstevního bydlení. Jejich byty bylo v plánu vystavět Na Kaménkách v Černovicích, na Kamenném vrchu v Novém Lískovci a v Západní bráně ve Starém Lískovci. Původní záměry nyní město revidovalo v souladu s aktuální situací a přidalo nové lokality, v nichž družstevní byty vzniknou.

Brněnští radní se na dnešním jednání shodli, že budou výstavbu družstevních bytů soustředit do oblastí V Aleji (Holásky), Kamenný vrch (Nový Lískovec), „Dřevopodnik“ (mezi ulicemi Křenová, Rumiště a Mlýnská), Francouzská a Moravanská (Přízřenice). Při realizaci je v plánu spolupracovat se společnostmi CENTRUM COMS, a. s., a Teplárny Brno, a. s., s nimiž město hodlá uzavřít memorandum.

Nejpřipravenější z uvedených lokalit jsou Kamenný vrch, Francouzská a v Holáskách. U nich se počítá se zahájením výstavby počátkem roku 2023. „Na Kamenném vrchu se původně předpokládala výstavba 150 družstevních bytů, nyní jsme jejich počet víc než zdvojnásobili. Celkem jich tu připravíme 332 s celkovou výměrou více než 24 500 m2,“ podotkl náměstek pro bydlení a správu majetku Jiří Oliva.

Výstavba ve vnitrobloku Francouzská přinese dalších 100 družstevních bytů. „Někteří mohou mít za to, že tato lokalita není příliš atraktivní. Jsem však přesvědčen, že ji umíme změnit v moderní, dynamickou, bezpečnou a zelenou čtvrť téměř v samotném centru města. Toto bydlení bude vhodné pro mladé lidi, kteří vyznávají aktivní životní styl a ocení, že je to ‚všude blízko‘,“ uvedl Jiří Oliva.

V roce 2023 by mohla začít výstavba v Přízřenicích. V prostředí, které pro jeho klid, dostatek zeleně i dobrou dopravní dostupnost do centra města ocení zvláště rodiny s dětmi, se v první etapě plánuje postavit asi 380 družstevních bytů.

Dále se připravuje lokalita V Aleji (50 družstevních bytů, předpokl. začátek výstavby 2023/2024) a „Dřevopodnik“ (100 družstevních bytů, předpokl. začátek výstavby 2024–2026), kde bude nutné nejprve provést demolici současného brownfieldu.

Z původně zamýšlených lokalit byla kvůli nesouhlasnému stanovisku městské části Starý Lískovec vyřazena Západní brána. Černovické Kaménky sice v projektu zůstávají, ale jejich příprava pro výstavbu se opožďuje vinou složitých majetkoprávních vztahů, potřeby změny územního plánu i nutnosti vyřešit odvodnění území.

Bytový odbor v současnosti eviduje asi 500 přihlášek do družstevního bydlení. „Předpokládám, že k založení bytových družstev dojde zhruba v momentě vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby,“ uzavřel Jiří Oliva s tím, že chce kroky směřující k výstavbě maximálně urychlit.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2020 13:18
  • Datum poslední aktualizace: 24.06.2020 13:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design