Česky CZEnglish EN

Pražská konference Housing First potvrdila výjimečnost a důležitost projektu. V Brně se v jeho rámci podařilo zabydlet již 24 domácností

1. června 2022

Konference Housing First a budoucnost sociálního bydlení v České republice, která proběhla minulý týden v Praze, se zúčastnili i zástupci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Ti zde prezentovali projekt Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení. Své zkušenosti na konferenci sdílelo všech třináct měst, v nichž výzva MPSV č. 108 z roku 2019 probíhala. Nastíněna byla i budoucnosti Housing First u nás.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zaštiťovalo konferenci, která shrnovala dosavadní působení pilotních projektů Housing First, jejichž realizace končí letos. Do této první výzvy MPSV z roku 2019 se zapojilo 13 českých měst. „Brno je jedním z nich. Stabilní bydlení představuje základní východisko pro tento projekt. Pracuje se s tím, že jistota bytu dává prostor pro řešení dalších problémů, který daný člověk či rodina má. Po celé republice sklízí projekt úspěch. Jsem ráda, že nejinak je tomu i u nás. Celkově se podařilo zabydlet 24 domácností, z čehož 4 byli nad rámec původního projektu. Tito žadatelé však splňovali cílovou skupinu a mohli se stát součástí Housing First nad rámec původního počtu klientů,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková

„Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“ je celý název brněnského projektu v rámci Housing First. Ten se nezaměřoval pouze na mladé dospělé a rodiny s dětmi, ale jako jediný i na seniory. Celkem bylo zabydleno 38 dospělých a 30 dětí. Jedním z hlavních cílů je prodloužení nájemní smlouvy, to vypovídá o získání nových kompetencí klienty. Doposud se to povedlo 17 domácnostem, 5 ještě čeká na prodloužení a 2 byla smlouva ukončena. Výjimečná a klíčová je dlouhodobá a soustavná podpora klientů sociálními pracovníky. Ta je vedena individuálně s přihlédnutím k potřebám daného člověka či rodiny. Sociální pracovníci také mapují další potřeby svých klientů a propojují je s dalšími institucemi. Nejčastěji se jedná o pomoc v oblastech zaměstnanosti, stabilizace zdravotního stavu, finanční gramotnosti a další. 

Konference Housing First a budoucnost sociálního bydlení v České republice
Akce se účastnili zástupci všech 13 zapojených měst, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Platformy pro sociální bydlení. Cílem bylo zhodnocení dosavadního pilotního dotačního programu. Zároveň odborníci z výše uvedených institucí a měst jednali o budoucnosti programu jakožto celkovém směřování projektů podporujících sociální bydlení u nás. 

V celé České republice bylo v rámci této výzvy zabydleno 705 lidí ve 274 domácnostech. Úspěšnost se pohybuje okolo 86 %, což je srovnatelné se zkušenostmi ze zahraničí. Samotné MPSV během celých 3 let trvání dotačního titulu také koordinovalo spolupráci všech zúčastněných subjektů pomocí samostatného projektu Podpora sociálního bydlení, na níž spolupracovalo s Platformou pro sociální bydlení. 

Nová dotační výzva z Operačního programu Zaměstnanost plus by měla být MPSV vypsána na konci června pod názvem Housing Led. Z ní budou jednotliví realizátoři čerpat dotaci pro rozvoj a šíření dostupného bydlení. Jednou ze změn je i rozšíření cílové skupiny, která může programu využít. Nově se vztahuje i na seniory, u této skupiny obyvatel můžeme spatřit nárůst bytové nouze, například v důsledku zvyšování cen nájmů. 

„Na konferenci sdíleli brněnští zástupci své zkušenosti s projektem. Zajímavostí je, že všechny poskytnuté byty v Brně byly obecní. Dále mohli klienti díky provázanosti městských institucí spolupracovat při zařizování bytů, a to se společností SAKO a jejich ReUse programem. Do budoucna chceme pokračovat v projektech důstojného bydlení pro lidi v bytové a sociální nouzi. Mezi novými aktivitami najdeme Sociální realitní agenturu. Zaměřit se chceme také na prevenci ztráty bydlení. Palčivou otázkou je i začleňování mladých dospělých po opuštění dětských domovů a jiných institucí do společnosti. Tomu se chceme také věnovat,“ doplnil náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl

Zdeňka Obalilová
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.06.2022 16:30
  • Datum poslední aktualizace: 01.06.2022 16:30
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design