Česky CZEnglish EN

Podobu městské bytové výstavby poprvé určí architektonická soutěž

13. června 2017

Rada města Brna dnes schválila záměr výstavby bytových domů v lokalitě vnitrobloku Francouzská a uspořádání jednofázové architektonicko-urbanistické projektové soutěže.

Projekt bude financován z Fondu bytové výstavby, bude realizován od roku 2017 do 2021. „Bytové domy budou vystavěny na pozemcích města vymezeném ulicemi Francouzská, Hvězdová, Bratislavská a Stará. V komplexu vzniknou domy s pečovatelskou službou, startovací byty a centrum volného času,“ upřesnil první náměstek primátora Petr Hladík.

Projektant bude vybrán v architektonicko-urbanistické jednofázové soutěži. Půjde o tzv.  užší soutěž o návrh, kde zadavatel osloví tři soutěžící napřímo a z dalších přihlášených, kteří zašlou portfolio, vybere ještě minimálně tři.

Vybraná architektonické studia jsou Atelier RAW s. r. o., Architekti Hrůša & spol. Ateliér Brno s. r. o. a Chybík + Krystof Associated Architects.

Porota bude složena ze závislé a nezávislé části. Závislá část poroty v počtu tří členů bude tvořena ze zástupců samosprávy města Brna, samosprávy městské části a úředníků. Nezávislá část poroty v počtu čtyř členů bude tvořena odborníky z ČR. Jmenovaná porota si může přizvat další znalce v jednotlivých oborech.

Předběžné orientační náklady záměru se pohybují kolem 130 milionů korun. Tato částka zahrnuje soutěž, demolici stávajícího objektu, projektové práce a výstavbu nových objektů. Počítá se také s rezervou. V komplexu vznikne až 85 bytů.

Celková plocha řešeného pozemku: 4 400 m2
Celková zastavěná plocha všech objektů: cca 2 066 m2
Celkový obestavěný prostor (bez 1 PP): cca 20 946 m3

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.06.2017 14:20
  • Datum poslední aktualizace: 13.06.2017 14:20
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design