Česky CZEnglish EN

Platforma Life Sciences 4.0 propojí vědy o živé přírodě a podnikání a přispěje k oslavám Mendelova génia

1. prosince 2021

Až přijde další pandemie, budeme na ni i díky českým výrobcům zdravotnických pomůcek lépe připraveni. Tak zní jedna ze základních myšlenek projektu Platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela, který připravila Regionální hospodářská komora Brno. Požádala město o dotaci na tento projekt, u radních uspěla, ale poslední slovo budou mít zastupitelé.

V listopadu Regionální hospodářská komora (RHK) Brno požádala o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 950 000 korun na podporu projektu Platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela. Radní dnes doporučili zastupitelům tuto dotaci schválit.

Mendelovo jméno není v názvu projektu uvedeno náhodou. Brněnský opat a vědec stál u zrodu objevu, jakým způsobem se přenáší dědičné znaky. Vědecká disciplína, která se na základě tohoto objevu rozvinula, byla později pojmenována genetika a patří mezi vědy o živé přírodě (life sciences). Řadí se mezi ně obory, které studují mikroorganismy, rostliny a zvířata včetně člověka, zahrnují tedy biologii, botaniku, zoologii, bakteriologii, virologii, imunologii a mnohé další. Platforma Life Science 4.0 má vzniknout jako odkaz Gregora Johanna Mendela, od jehož narození uplyne příští rok 200 let, a propojit vědy o živé přírodě a podnikání.

„Cílem projektu je posílení vazby mezi univerzitními subjekty a podniky z oblasti věd o živé přírodě, což pomůže zvýšit konkurenceschopnost lokálních společností, zejména českých výrobců zdravotnických prostředků. Ustavení platformy je reakcí na novou legislativu Evropské unie v této oblasti i na covidovou krizi, ale dává si za cíl i prevenci před dalšími vlnami paralyzujícími jak zdravotnictví, tak i českou ekonomiku,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Výstupem projektu by měl být spolek firem z oblasti life sciences a Masarykovy univerzity. Ten usnadní výměnu názorů mezi členy a následně komunikaci směrem k zákonodárným orgánům. Sdružení zastřešené RHK Brno má totiž více možností, jak ovlivňovat českou i evropskou legislativu, než mnoho malých samostatných hráčů. Dotace půjde především na organizaci zasedání pracovních skupin a pořádání odborné konference na téma inovačních řešení a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků z oblasti věd o živé přírodě. Součástí projektu je i podpora spolupráce zdravotnických firem a univerzit formou případových studií a exkurzí studentů v podnicích. Pokud poskytnutí peněz schválí zastupitelé, RHK Brno může čerpat dotaci od 1. ledna do 31. prosince 2022.

„I dnes je Gregor Johann Mendel slavný více ve světě než u nás a založením platformy Life Sciences 4.0 bychom mimo jiné chtěli přispět k oslavám jeho génia,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.12.2021 12:21
  • Datum poslední aktualizace: 01.12.2021 12:21
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design