Česky CZEnglish EN

Plánované změny rozpočtu umožní opravy sociálních zařízení

26. září 2017

Rada města Brna doporučila zastupitelstvu změny v rozpočtu běžných výdajů na příspěvkové organizace. Navrhuje snížení příspěvku zřizovatele na Domov pro seniory Holásecká a Foltýnova a následné mimořádné navýšení příspěvku na Domov pro seniory Kociánka a Věstonická a Centrum sociálních služeb. Přesunuté prostředky v celkové výši 6 300 000 Kč poslouží organizacím např. k opravě koupelen nebo chodníků.

„Domovy pro seniory Holásecká a Foltýnova obdržely vyšší dotace na financování sociálních služeb od Ministerstva práce a sociálních věcí, resp. od Jihomoravského kraje,“ vysvětlil snížení jejich rozpočtu ze strany města náměstek primátora Matěj Hollan. Oba domovy vykazují vyšší kladný hospodářský výsledek také díky tržbám za vlastní výkony, které jsou ovlivněny zejména strukturou klientely a výší pobíraného příspěvku na péči. „Prostředky, které město na provozu těchto dvou domovů ušetří, je možné použít na realizaci dlouho odkládaných oprav u jiných organizací. Dopad na rozpočet města je přitom neutrální,“ doplňuje Hollan.

Nejvyšší mimořádný příspěvek, 3 miliony korun, čeká na Domov pro seniory Věstonická, kde bude využit na pokračování oprav rozvodů vody a odpadu a výměnu zařízení koupelen a sociálních zařízení. Dalších 2,5 milionu korun poputuje do Domova pro seniory Kociánka na opravu chodníků a cest v areálu. Zbývajících 800 tisíc korun dostane Centrum sociálních služeb na opravu zahradních prvků v Domově pro seniory Srdíčko na Šelepově.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.09.2017 16:23
  • Datum poslední aktualizace: 26.09.2017 16:23
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design