Česky CZEnglish EN

Plánované centrum volného času Bystrouška bude mít antigraffiti úpravu

2. prosinec 2020

Volnočasové centrum a sportovní hala, jejichž výstavbu připravuje město v Bystrci, bude zásadním doplněním občanské vybavenosti v sídlišti Bystrc. Speciální povrchová úprava zajistí snadnější odstranění případných graffiti. Požadavek vzešel od městské části a dnes jej odsouhlasili brněnští radní.

„Centrum volného času Bystrouška je aktuálně ve fázi před podáním žádosti o územní rozhodnutí, čekáme na dodání potřebných stanovisek a vyjádření. Jedním z těchto vyjádření je paradoxně i vlastní vyjádření města jako účastníka územního řízení u staveb veřejné vybavenosti celoměstského významu. Do tohoto vyjádření jsme tak alespoň mohli zakomponovat požadavek, který vzešel od městské části, a který se vztahoval k antigraffiti úpravě fasády budoucího centra,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal s tím, že projekt město podle architektonické soutěže připravuje už několik let.

Centrum volného času Bystrouška se má skládat ze dvou objektů: budovy centra volného času a sportovní haly vhodné pro pořádání hromadných akcí do 450 osob. Obě budovy tvoří jeden celek s možností výstavby ve dvou etapách. Provozy obou budov jsou na sobě nezávislé, tvoří samostatné stavby, mezi kterými je volný průchod do parku. Součástí záměru je venkovní hřiště, lezecká stěna, parkové plochy, komunikace a zpevněné plochy, chodníky a plochy venkovních parkovišť, na kterých bude vybudováno 49 parkovacích stání.
Střechy obou objektů jsou navrženy jako střechy vegetační (retenční).

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.12.2020 11:33
  • Datum poslední aktualizace: 02.12.2020 11:33
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design