Česky CZEnglish EN

Plán mobility: krajský úřad vydal souhlasné stanovisko

12. červen 2018

Město Brno pokročilo v procesu přípravy takzvaného Plánu mobility, tedy dokumentu, který popisuje současný stav dopravy a navrhuje směřování dopravní problematiky do budoucna. Cílem tohoto dokumentu je za pomoci občanů, městských, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné dopravní obsluhy města. Město má nyní k dispozici posudek SEA, ve kterém Krajský úřad Jihomoravského kraje hodnotí vliv navrhovaných opatření na životní prostředí.

„Stanovisko kraje je souhlasné, zapracovat musíme jen několik připomínek, jako třeba požadavek klimatizace ve vozidlech městské hromadné dopravy či důraz na odhlučnění nově stavěných úseků komunikace a výsadbu izolační zeleně. Schválení Plánu mobility je důležitým krokem pro to, abychom na dopravní projekty mohli čerpat evropské dotace,“ vysvětlil náměstek primátora města Brna pro oblast dopravy Richard Mrázek.

Plán mobility města Brna se skládá z těchto částí – analytické, vize a návrhové. Na ně pak navazuje tzv. Akční plán.

Projekty navržené v zásobnících projektů pro časové horizonty 2023, 2030 a 2050 jsou připraveny v souladu s koncepcí Plánu mobility, avšak vzhledem k tomu, že musí reagovat na změny podmínek (v území či právním rámci), nejsou pevnou součástí koncepce. Toto rozdělení je důležité z hlediska povahy dokumentu – Plán mobility je živý dokument, který musí flexibilně reagovat na změny v území či legislativě.

Akční plán, který ze zásobníku projektů vychází a popisuje již konkrétní projekty v návaznosti na rozpočet města, bude každoročně aktualizován a schvalován v ZMB.

Zuzana Šrámková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285 
e-mail:
sramkova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.06.2018 14:40
  • Datum poslední aktualizace: 12.06.2018 14:40
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design