Česky CZEnglish EN

Participativní rozpočet: Již počtvrté Dáme na vás

29. leden 2020

Radní města Brna dnes na svém zasedání schválili Výzvu k podávání návrhů do 4. ročníku participativního rozpočtu statutárního města Brna Dáme na vás.

„Minulé tři ročníky ukázaly velký zájem občanů Brna na spolurozhodování o části rozpočtu města. K dnešnímu dni je díky participativnímu rozpočtu zrealizováno již 11 vítězných občanských projektů z minulých let a dalších nejméně 9 dokončíme v letošním roce, a proto dnes rada města schválila výzvu k podávání projektů do 4. ročníku participativního rozpočtu,“ řekl náměstek primátorky pro participaci veřejnosti Tomáš Koláčný.

Celková výše vyčleněné částky na realizaci projektů je 35 milionů korun. Maximální částka na jeden projekt zůstává ve výši 3 milionů korun. Podávat návrhy bude možné od 15. února do 15. května 2020. Návrhy lze přihlásit elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu damenavas.brno.cz. Po následné kontrole splnění všech formálních požadavků budou návrhy zveřejněny v galerii na webu damenavas.brno.cz, kde budou sbírat potřebnou podporu.

Veřejně podpořené projekty budou posouzeny z hlediska proveditelnosti. Magistrát zhodnotí, zda případné realizaci nebrání technická, právní či jiná překážka, zda odpovídají předpokládané náklady a délka realizace. S projektem musí také vždy vyslovit souhlas příslušná městská část, na jejíž území je projekt navrhován. Proveditelné projekty poté postoupí do listopadového finále, ve kterém občané města Brna rozhodnou v hlasování o vítězných projektech.

Základní pravidla Výzvy 4. ročníku Dáme na vás:
•    celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
•    maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč,
•    termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
•    projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách Dáme na vás,
•    termín pro sběr podpory je od 15. 2. do 31. 5. 2020,
•    finálové hlasování od 1. do 30. 11. 2020,
•    pořadí vítězných projektů bude určovat pouze počet dosažených kladných hlasů, projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty.

Veškeré další informace, zásady procesu, celé znění Výzvy k podávání návrhů i harmonogram 4. ročníku Dáme na vás naleznete na webu http://www.damenavas.brno.cz. 

Veřejnost se může se svými dotazy obracet na koordinátorky participace obyvatel Mgr. Anetu Fialovou a Ing. Kláru Drápalovou: e-mail: damenavas@brno.cz, tel.: 542 172 493, mob.: 724 163 476. 

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.01.2020 13:14
  • Datum poslední aktualizace: 29.01.2020 13:14
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design