Česky CZEnglish EN

Památkovou ochranu Polikliniky Zahradníkova bude Brno bránit žalobou

14. listopad 2017

Radní města Brna dnes souhlasili s podáním žaloby proti rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 31. 3. 2017, kterým byla poliklinika na Zahradníkově zbavena statusu kulturní památky.

Poliklinika Zahradníkova je jednou z brněnských staveb, kterých se dotýká problematika tzv. opožděně zapsaných kulturních památek. Dle právního výkladu, který ministerstvo kultury uplatňuje od konce roku 2015, bylo její průčelí na seznam kulturních památek zapsáno 7. 2. 1989, tedy v době, kdy už byl zrušen zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, a účinnosti nabyl zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle kterého se kulturní památky prohlašují rozhodnutím ministerstva kultury ve správním řízení.

Statutární město Brno proto požádalo ministerstvo kultury, aby rozhodlo, zda poliklinika je, či není kulturní památkou. Ministerstvo ve správním řízení dospělo k závěru, že není, a toto stanovisko potvrdilo i poté, co proti němu město podalo rozklad.

Žalobou proti tomuto rozhodnutí chce město dosáhnout návratu k předchozímu stavu a zabránit odpamátnění dalších budov. „Celkově totiž stejný postup hrozí u více než 1400 památek, mezi kterými je například Janáčkovo divadlo nebo Dům umění,“ vysvětlil náměstek primátora Matěj Hollan.

Poliklinika na Zahradníkově patří k významným stavbám meziválečné monumentální civilní architektury, v jejíž podobě se odráží klasicistně pojaté egyptské prvky i náznaky kubismu. Vchod do budovy z ulice Kounicova je zdoben sousoším „Zdraví“ od sochaře Václava Macha.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.11.2017 14:31
  • Datum poslední aktualizace: 14.11.2017 14:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design