Česky CZEnglish EN

Otevřená projektová soutěž o návrh hlavního vstupu Ústředního hřbitova začne příští týden

9. června 2021

Vyhlášení urbanisticko-architektonické jednofázové otevřené projektové soutěže o návrh „Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“, schválení soutěžních podmínek a samotné zadání – to vše dnes schválila Rada města Brna. Současně uložila řediteli Kanceláře architekta města Brna zajistit nutné administrativní a organizační úkony se soutěží spojené.

„Předmětem soutěže je návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce jedné ze správních budov pro potřeby administrativy, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Dále návrh umístění a podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Úkoly pro soutěžící doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal: „Musí zvolit takovou podobu a formu zásahů do východní části areálu, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení má přinést novou kvalitu prostoru hlavního vstupu i celé jeho východní části a současně umožní zlepšení z hlediska provozu, zázemí, dostupnosti služeb pro veřejnost a estetiky prostředí.“

Soutěž bude zahájena dnem odeslání oznámení o zahájení Soutěže k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvz.cz) a do Úředního věstníku Evropské unie (http://ted.europa.eu), a to 14. 6. 2021. Soutěžní návrhy bude možné v listinné a digitální podobě odevzdávat do 13. září do 15.00 hodin. Termín zasedání poroty k hodnocení je předběžně stanoven na dny 23.–24. září 2021. Zadavatel, tedy statutární město Brno, je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty a dle vyhlášených podmínek by měl rozhodnutí o výběru přijmout do 90 dnů od vydání jejího stanoviska.

Přípravu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh „Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“ schválila Rada města Brna 20. 1. 2021. O tři měsíce později, konkrétně 21. 4. 2021, pak schválila složení soutěžní poroty, která dne 11. 5. 2021 na ustavujícím zasedání a následně hlasováním per rollam ke dni 19. 5. 2021 odsouhlasila soutěžní podmínky a zadání soutěže. Současně bylo znění soutěžních podmínek předloženo na ČKA k posouzení jejich souladu se Soutěžním řádem ČKA.

Brněnský Ústřední hřbitov vznikl v roce 1883 podle projektu architekta Aloise Prastorfera a kromě obřadní síně od Bohuslava Fuchse a krematoria od Ernsta Wiesnera obsahuje celou řadu mimořádně hodnotných plastik a náhrobků.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.06.2021 13:31
  • Datum poslední aktualizace: 09.06.2021 13:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design