Česky CZEnglish EN

Opravy Domova pro seniory Kosmonautů zajistí požární bezpečnost

21. listopad 2017

V Domově pro seniory na ulici Kosmonautů začaly již letos stavební úpravy, které řeší požární bezpečnost v budově. Bez nich by nevyhovovala požárně bezpečnostním předpisům a domovu by hrozilo zrušení.

K budově je třeba přistavět venkovní požární schodiště a evakuační lůžkový výtah, instalovat odvětrání chráněných únikových cest a hygienických zázemí či zajistit zásobování vnitřní a vnější požární vodou. Celkové náklady se vyšplhají oproti dřívějším odhadům téměř na dvojnásobek. Rada města Brna proto dnes schválila navýšení investičního záměru z původních 18 800 000 Kč na 35 470 000 Kč.

„V současnosti se už realizují některé z požadovaných stavebních opatření. Nezbytně nutné bylo například vyměnit protipožární dveře a celkově rozšířit dveřní otvory, aby bylo možné manipulovat s lůžky u nepohyblivých klientů,“ popsal náměstek primátora Matěj Hollan. „Tyto úpravy financuje domov z investičního příspěvku zřizovatele. Během projekčních prací a konzultací s Hasičským záchranným sborem se ale ukázalo, že další stavební úpravy, které jsou rovněž nutné pro zachování provozu domova, jsou výrazně nad finanční možnosti příspěvkové organizace. Proto byl zpracován investiční záměr na aktuální rozsah nutných stavebních úprav,“ doplnil.

Panelový dům, který v současnosti slouží jako domov se zvláštním režimem, byl postaven před více než čtyřiceti lety a měl sloužit jako obytná budova. Nynější kontroly Hasičského záchranného sboru JMK ukázaly, že současný stav budovy nesplňuje předpisy požárně bezpečnostní ochrany.

Objekt má kapacitu 119 lůžek. Slouží pro osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění a osoby se stařeckou, Alzheimerovou nebo jiným typem demence, které z toho důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje jim komplexní péči (ubytování, stravu, základní zdravotní péči včetně rehabilitace, sociální péči).

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.11.2017 14:15
  • Datum poslední aktualizace: 21.11.2017 14:15
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design