Česky CZEnglish EN

Oprava cest na Ústředním hřbitově kromě zvýšení komfortu pro návštěvníky zlepší hospodaření s dešťovou vodou

2. září 2021

Záměr rekonstrukce cestní sítě na Ústředním hřbitově schválili brněnští radní už před dvěma lety. Nyní se ale dočkal změny – cesty se upraví tak, aby bylo možné lépe zadržovat srážkovou vodu a využít ji k závlaze zeleně. Na projektovou přípravu město získá dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR.

Po zkušenostech se suchem a zároveň povodněmi v minulých letech je zřejmé, že bude třeba změnit způsob hospodaření se srážkovou vodou na celostátní i lokální úrovni. Na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a na zpomalení povrchového odtoku vody se bude orientovat výzva Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021–2027. Město Brno by v rámci této výzvy rádo získalo dotaci na obnovu asfaltových cest na Ústředním hřbitově s ekologickým přesahem. Nejprve je ale nutné projekt připravit. Na tuto fázi dostane Brno příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR.

„Na schůzi rady jsme dnes doporučili zastupitelstvu souhlasit s podmínkami rozhodnutí fondu o poskytnutí finančních prostředků na projektovou přípravu a zároveň schválit příslušnou smlouvu. Cílem je získat stavební dokumentaci pro provedení stavby a pravomocné stavební povolení a uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakázky. Následně podáme žádost o podporu v rámci výzvy OPŽP 2021–2027. Chtěli bychom zrekonstruovat cestní síť na Ústředním hřbitově, ale tak, aby bylo možné srážkovou vodu zadržovat v místě jejího dopadu a aby byla primárně přiváděna k místní vegetaci,“ objasnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projektová příprava vyjde na 6 603 641,55 koruny. Celkové způsobilé výdaje se odhadují ve výši 2 978 710 a 3 624 931,55 činí nezpůsobilé výdaje. Dotace by mohla dosáhnout 2 680 839 korun, tedy 90 % z celkových způsobilých výdajů.

„Hlavním důvodem investice zůstává oprava poškozených cest, aby byl hřbitov komfortnější pro návštěvníky. A když už to děláme, tak takovým způsobem, abychom přivedli vodu ke kořenům současných stromů i těch budoucích, které vysadíme v rámci koncepce zeleně. K zavlažování využijeme dešťovku, která jinak z asfaltového povrchu cest odteče do kanalizace. Součástí záměru je také změna řešení povrchů v hrobových skupinách, stávající nepropustný povrch bude vyměněn za štěrkové retenční trávníky. Z retenčních rýh bude srážková voda nevyužitá stromy a nevstřebaná horninovým prostředím odváděna systémem podzemních drenáží a sběrných potrubí do podzemní retenční nádrže v dolní části hřbitova,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík. „Celkem dojde k redukci nepropustných povrchů o 61 %. Většího omezení u zpevněných povrchů nelze dosáhnout vzhledem k požadavkům památkové ochrany a provozním potřebám hřbitova,“ dodal.

Součástí záměru je rekonstrukce všech inženýrských sítí, tedy vodovodu, plynovodu, sdělovacího a elektrického vedení a osvětlení. Celkem by tato investiční akce měla vyjít na 244 248 644,35 koruny, z toho 131 072 645 tvoří způsobilé výdaje a 113 179 933,35 výdaje nezpůsobilé. V příštím programovém období se předpokládá dotace ve výši 85 % (111 4111 748 korun).

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.09.2021 10:45
  • Datum poslední aktualizace: 02.09.2021 10:45
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design