Česky CZEnglish EN

Odpadní pneumatiky bude možné odevzdat na více místech

19. května 2021

Město Brno vypůjčí společnosti GREEN Logistic CZ, s. r. o., části pozemků vybraných středisek sběrných odpadů o výměrách 10 m2. Tato firma zde zřídí veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Brňané tak budou mít k dispozici mnohem víc míst, kde půjdou pneumatiky odevzdat, a to zdarma.

Firma GREEN Logistic CZ, s. r. o., z tohoto důvodu požádala Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna o výpůjčku částí pozemků. Tato společnost zajišťuje zpětný odběr odpadních pneumatik od konečného uživatele. Odvoz zpětně odebraných odpadních pneumatik ke zpracovateli zajistí na vlastní náklady výrobci pneumatik.

Veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik vzniknou na 27 sběrných střediscích odpadů, jejichž vlastníkem je město Brno. Na každém je možné shromáždit alespoň 50 kusů odpadních pneumatik. Doposud bylo v našem městě možné odevzdat tyto pneumatiky za úplatu na 14 místech, nabídka tak bude rozšířena. Cílem moderního člověka by mělo být co nejvíce šetřit přírodu a chovat se co nejekologičtěji. Město Brno se v tomto snaží jít příkladem,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Pneumatiky bude možné nově zdarma odložit ve sběrných střediscích odpadů na Adamovské, Bieblově, Drozdí, Dusíkově, Josefy Faimonové, Jana Svobody, Korejské, Košuličově, Lazaretní, Malinské, Mikulčické, Mírové, Oblé, Okružní, Páteřní, Plástcích, Plynárenské, Pod Kopcem, Rysově, Sladovnické, Sochorově, U Zoo, Ukrajinské, Veveří, Vídeňské, Vltavské a Zámecké.

Chceme, aby likvidace opotřebovaných pneumatik byla pro občany co nejjednodušší, aby nekončily v lesích, rybnících nebo v příkopech u silnic. Problémem jsou také pneumatiky vyhozené u kontejnerů na tříděný odpad nebo přímo ve sběrných nádobách. Síť míst zpětného odběru proto bude poměrně hustá. Doposud museli Brňané na zdejších sběrných střediscích zaplatit 30 korun za pneumatiku bez disku a 55 korun za pneumatiku s diskem. Zpětný odběr zdarma byl možný jen v servisech či prodejnách,“ dodal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.05.2021 13:15
  • Datum poslední aktualizace: 19.05.2021 13:15
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design