Česky CZEnglish EN

Odměny pro zastupitele a členy výborů a komisí budou nižší o 5 %

8. prosince 2020

Snížení klíčových daňových příjmů a další následky koronavirové pandemie a s ní souvisejících restrikcí negativně ovlivňují hospodaření statutárního města Brna. Již dříve vedení města avizovalo snížení provozních výdajů o 5 %. To se týká také odměňování neuvolněných zastupitelů a dále členů výborů Zastupitelstva města Brna a komisí Rady města Brna, kteří nejsou zastupiteli města Brna.

„Očekávaný ekonomický propad se nutně promítl do plánování rozpočtu na příští rok. Jedním z kroků, jak ušetřit, je snížení provozních nákladů města Brna o 5 %. V roce 2021 dojde ke snížení odměn u všech neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a dále členů komisí Rady města Brna a výborů Zastupitelstva města Brna, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Brna o 5 %,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zastupitelstvem schválené snížení odměňování u jednotlivých neuvolněných funkcí členů Zastupitelstva města Brna:

Pro členy výborů ZMB a členy komisí RMB, kteří nejsou členy ZMB, je nově schválena odměna ve výši 4 180 Kč, což odpovídá snížení o 5 % (- 220 Kč). Díky výše zmíněným opatřením dojde k úspoře 1,139 milionu korun.

U členů zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce uvolněni, což se samozřejmě týká také mne, náměstků a většiny členů rady, je výše jejich odměny dána legislativou a není ji možné krátit. Dohodli jsme se tedy, že ti, kterých se to týká, odvedou 5 % ze svého čistého příjmu do speciálního fondu a tyto peníze půjdou zpět ve prospěch města. Zároveň dojde ke stejnému snížení odměn i u členů představenstev, dozorčích rad a u managementu městských akciových společností,“ dodala primátorka.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.12.2020 11:09
  • Datum poslední aktualizace: 08.12.2020 11:09
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design