Česky CZEnglish EN

Odborníci a politici se poradí, jak v Brně vytvářet příznivé životní prostředí

22. května 2019

Dnes byl zřízen Poradní sbor Rady města Brna pro životní prostředí, který sdružuje odborníky v dané oblasti. Ti budou radě navrhovat přijetí dalších opatření ke zvyšování úrovně ochrany životního prostředí ve městě a poskytovat potřebné odborné zázemí a konzultace.

Město Brno soustavně usiluje o udržení a zlepšování úrovně životního prostředí ve městě. Aby mohla být jeho ochrana i nadále prohlubována, radní dnes zřídili Poradní sbor RMB pro životní prostředí. Jeho úkolem bude dávat podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů v oblasti životního prostředí, připravovat podklady, stanoviska a návrhy, spolupracovat na vznikajících koncepčních materiálech a metodikách a navrhovat úpravy u stávajících apod.

„Čistý vzduch i voda, více zeleně a efektivní třídění a recyklace odpadů jsou jedním z hlavních cílů pro Brno současné i budoucí. Poradní sbor pomůže zajistit soulad záměrů města s nejnovějšími poznatky z oblasti životního prostředí z akademické půdy i neziskové a podnikatelské sféry. Bude také řešit provázanost jednotlivých aktivit v této oblasti mezi odbory magistrátu, městskými organizacemi, společnostmi a městskými částmi,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jmenovaní členové

- Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
- Ing. Martin Vaněček, vedoucí OŽP MMB
- JUDr. Marta Kolková, vedoucí OVLHZ MMB
- Mgr. Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ
- Alice Kulhánková, Dejchej Brno
- Ing. Vilém Jurek, Rezekvítek, z. s.
- Ing. Roman Zajíček, AOPK, Regionální pracoviště Jižní Morava
- Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Česká společnost ornitologická
- Doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., ředitel České společnosti pro ochranu netopýrů, docent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
- Ing. Jiří Rozsypálek, Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU
- Ing. Petr Selník, AdMaS, Fakulta stavební VUT v Brně
- Ing. Bc. Barbora Jůzová, specialista v oboru odpadového hospodářství
- Ing. Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky
- Ing. Dr. Antonín Tůma, Povodí Moravy, s. p., ředitel pro správu povodí
- Ing. Petr Šindler, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ředitel technické sekce

- Ing. Jiří Neshyba, Lesy města Brna, a. s., ředitel společnosti
- Ing. Dalibor Šafařík, Lesy České republiky, s. p., ředitel krajského ředitelství LČR
- Doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor Mendelovy univerzity v Brně, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky LDF MENDELU
- Mgr. Eva Kryštofová, Česká geologická služba, p. o., problematika artéské vody

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 064 
mobil: +420 777 469 972
e-mail:
gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.05.2019 14:35
  • Datum poslední aktualizace: 22.05.2019 14:35
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design