Česky CZEnglish EN

Odborná platforma Living Lab má přinášet inovace na základě potřeb občanů

9. června 2021

Rozvoji města Brna, respektive celé Brněnské metropolitní oblasti v souladu se strategickým dokumentem #brno2050 napomůže i odborná platforma Living Lab, a to díky Memorandu o spolupráci/porozumění uzavřeném mezi městem a SMART INDUSTRY LAB, z.ú. Jeho znění dnes schválili brněnští radní.

Memorandem zúčastněné strany deklarují zájem o společnou koordinaci a využití odborných znalostí a kapacit souvisejících s koncepčním rozvojem města Brna, a to v souladu se strategickými dokumenty města Brna, s cílem zkvalitnit život obyvatel města Brna při respektování rostoucích nároků na moderní a odolné město evropského významu. Spolupráce účastníků memoranda bude realizována na otevřené odborné platformě Living Lab, jejímž nositelem je SMART INDUSTRY LAB, z.ú.

„Chceme rozvíjet spolupráci veřejné správy, výzkumu, podnikatelského sektoru a občanů na vytváření, ověřování a formulování nových služeb, podnikatelských myšlenek, trhů a technologií v reálných souvislostech a na principech společnosti 4.0,“ představil platformu náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dále uvedl: „Vyspělá společenství se musí vypořádat se změnami v mnoha oblastech, ať už jde o konektivitu, mobilitu a digitalizaci, nebo o vzdělávání, trh práce a změny v podnikání spojené se zvýšenými nároky na konkurenceschopnost. S tím přicházejí i nová rizika a nebezpečí. Zaměříme se proto především na koordinaci opatření v oblastech kybernetické bezpečnosti a ochrany takzvaných měkkých cílů veřejného prostoru, jako jsou veřejná prostranství, nebo objektů či akcí veřejné správy, škol a školských zařízení.“

Veškeré náklady, výdaje a závazky, které vzniknou z tohoto memoranda jeho signatářům, včetně přípravy jakýchkoli nabídek, marketingových nákladů, školení, cestovních a jiných podobných nákladů, ponese každá strana samostatně. Platnost memoranda je sjednána na dobu neurčitou a upravuje i oblast publicity.
S memorandem nejsou spojené žádné náklady.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.06.2021 15:12
  • Datum poslední aktualizace: 09.06.2021 15:12
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design