Česky CZEnglish EN

O tematické miniweby města se bude starat nový dodavatel

25. srpna 2021

Jednotlivé oblasti, projekty, aktivity či zajímavosti z Brna město prezentuje prostřednictvím miniwebů. Nově se o jejich návrhy, tvorbu a rozvoj bude starat společnost Asseco Central Europe, a. s., kterou dnes vybrali radní. Miniweby poběží na stejné platformě, na jaké vzniká nový web města.

„Portál sociální péče, obecního bydlení, územního plánování nebo datový portál stejně jako prezentace Urban centra, informace o přípravě Brna na klimatickou změnu či projekt Sochařské Brno – to vše je již dnes snadno, v přehledné a kompaktní podobě k dohledání na internetu právě díky využití miniwebů,“ připomněl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a upřesnil: „Navazujeme na osvědčený postup z roku 2017, kdy město postupovalo obdobně. Realizací veřejné zakázky dosáhneme jednotného postupu při tvorbě miniwebů, jejich úpravách a vývoji v návaznosti na nově vznikající projekty v rámci Magistrátu města Brna.“

Vybraný dodavatel bude nové miniweby tvořit na platformě Liferay. „Jedná se o komplexní a moderní open source řešení pro tvorbu webů, správu integrovaných aplikací a sdílení dokumentů, na kterém vzniká nový web města Brna. Logicky jsem tedy požadovali, aby byla využita stejná platforma z důvodu snadné budoucí správy a integrace, což přinese i finanční úspory,“ řekl Ondřej Kotas, uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií.

Zadání veřejné zakázky bylo realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. K podání nabídky byl osloven neomezený počet dodavatelů. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku tří dodavatelů. Jeden z uchazečů byl hodnotící komisí vyloučen z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. Následně doporučila komise radě města jako nejvýhodnější nabídku dodavatele Asseco Central Europe, a. s., se sídlem Budějovická 778/3a, Michle 140 00 Praha 4. Nabídková cena činí: 840 Kč bez DPH, 1 016,40 Kč včetně DPH za jednu člověkohodinu poskytovaných služeb.

Příklady miniwebů města Brna
•    priprav.brno.cz
•    urbancentrum.brno.cz
•    socialnipece.brno.cz
•    bydleni.brno.cz
•    upmb.brno.cz
•    socharske.brno.cz
•    data.brno.cz

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.08.2021 13:52
  • Datum poslední aktualizace: 25.08.2021 13:52
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design